Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att dokumentera arbetet och berätta om arbetets historia. Vi ska:

  • vara ett forum för debatt och gestaltning av kvinnors och mäns arbetsliv och arbetsförhållanden,
  • initiera, driva och stödja forskning inom museets verksamhetsområde, samt
  • i övrigt ta hand om och utveckla verksamheten efter de riktlinjer som huvudmännen anger.

Vi ska också fungera som en resurs och inspirationskälla för andra museer i landet. Vi ska samarbeta både med etablerade museer och lokala, ideella krafter engagerade i den egna industri- och arbetslivshistorien. Det innebär att vi har ett särskilt ansvar för alla arbetslivsmuseer i Sverige. Vi ska vara ett stöd för dessa museer genom att erbjuda kurser, konferenser, information och att synliggöra deras verksamhet.

Vi ska även utveckla vår egen kunskapsbank och då lägga särskild vikt vid kontakter med universitet och högskolor, skolor, andra museer samt övriga institutioner inom vårt område.

Kontakt

Arbetets museum Laxholmen 602 21 Norrköping

Telefon: 011-23 17 00 (växel) E-post: info@arbetetsmuseum.se

www.facebook.com/arbetetsmuseum