Arbetets museums Vänförening bjuder in till årsmöte, lördag 5 mars kl 11.30.

Utöver årsmötet så medverkar Helena Törnqvist ny arbetslivsintendent efter Torsten Nilsson.

Som avslutning bjuder vi på lätt förtäring.

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna. Verksamhetsberättelse 2015

OBS! Vissa medlemmar har inte fått verksamhetsberättelsen med post som de skulle ha fått. Saknar du en verksamhetsberättelse? Kontakta Jan-Olof Johnson på 070-531 23 26 så ordnar han det.