Valloner – arvet till svensk stålindustri

Valloner - arvet till svensk stålindustri

17 december 2016 - 4 juni 2017Under den industriella revolutionen och fram till 1908, var Vallonien den näst största ekonomiska regionen i världen. Kända för sin tekniska kunskap att hantera järnet var vallonska företag väl etablerade runt om i världen. Deras särskilda färdigheter efterfrågades redan under sextonhundratalet och det var då som vallonska smeder också kom till Sverige.

Den höga kvaliteten på den svenska järnmalmen, i kombination med den kompetens de vallonska smederna hade med sig skapade en stor framgång för den svenska metallindustrin. Men den vallonska invandringen tog också med sig nya fenomen såsom semester, sjukfrånvaro för arbetarna, religionsfrihet och utbildning för barnen, något som kan ha påverkat grunden för demokratin i Sverige.

Numera har nästan en miljon svenskar någon form av ursprung till Vallonien. Något som också lyfts fram i Sverige, men som är föga känd i Belgien. Samtidigt som den fortsatta framgången med den vallonska metallindustrin i Belgien är mindre känd i Sverige.
Vi vill genom en konstnärlig, lekfull och utbildningsmässig utställning berätta om vår gemensamma industrihistoria och dess upptäckt och framsteg. Den integreras i samtiden utifrån ett historiskt material av digitaliserade arkiv, porträtt och industriella fotografier från Sverige och Vallonien.

Utställningen kommer att belysa vår gemensamma historia och ansluta till våra respektive kulturarv. Den kommer även att ge besökarna en möjlighet till reflektioner av begreppet europeisk identitet, invandringens betydelse i ett land, effekterna av långsiktig integration, tidens gång med sin föränderliga och konstant element samt vikten av digital teknik som ett verktyg för att förmedla arvet från våra förfäder.

Utställningen är producerad av Atelier de l’Imagier i samarbete och med finansiering av Wallonie-Bruxelles International.
Under den industriella revolutionen och fram till 1908, var Vallonien den näst största ekonomiska regionen i världen. Kända för sin tekniska kunskap att hantera järnet var vallonska företag väl etablerade runt om i världen. Deras särskilda färdigheter efterfrågades redan under sextonhundratalet och det var då som vallonska smeder också kom till Sverige.

Den höga kvaliteten på den svenska järnmalmen, i kombination med den kompetens de vallonska smederna hade med sig skapade en stor framgång för den svenska metallindustrin. Men den vallonska invandringen tog också med sig nya fenomen såsom semester, sjukfrånvaro för arbetarna, religionsfrihet och utbildning för barnen, något som kan ha påverkat grunden för demokratin i Sverige.

Numera har nästan en miljon svenskar någon form av ursprung till Vallonien. Något som också lyfts fram i Sverige, men som är föga känd i Belgien. Samtidigt som den fortsatta framgången med den vallonska metallindustrin i Belgien är mindre känd i Sverige.
Vi vill genom en konstnärlig, lekfull och utbildningsmässig utställning berätta om vår gemensamma industrihistoria och dess upptäckt och framsteg. Den integreras i samtiden utifrån ett historiskt material av digitaliserade arkiv, porträtt och industriella fotografier från Sverige och Vallonien.

Utställningen kommer att belysa vår gemensamma historia och ansluta till våra respektive kulturarv. Den kommer även att ge besökarna en möjlighet till reflektioner av begreppet europeisk identitet, invandringens betydelse i ett land, effekterna av långsiktig integration, tidens gång med sin föränderliga och konstant element samt vikten av digital teknik som ett verktyg för att förmedla arvet från våra förfäder.

Utställningen är producerad av Atelier de l’Imagier i samarbete och med finansiering av Wallonie-Bruxelles International.

Aktuella utställningar