Ursäkta röran – omställning pågår

Ursäkta röran - omställning pågår

22 september 2017 - 6 maj 2018Många känner att arbetstempot blivit allt högre med fler och fler krav. Det kan också vara rörigt att navigera på en arbetsmarknad i förändring där vissa yrken omvandlas och nya yrken växer fram. Den här utställningen ger dig en bild av vilka utmaningar vi har framför oss i arbetslivet och hur vi har lyckats hantera liknande förändringar tidigare i historien. Hur ska vi göra för att bli trygga i förändring och hur skapar vi hälsosamma arbetsplatser?

I den här utställningen vill vi framförallt ge inspiration till arbetslag att jobba med att hitta egna drivkrafter och tillsammans hitta smarta lösningar på sin arbetsplats.

Ursäkta röran – omställning pågår är en tankeväckande utställning som ger dig verktyg att hänga med i den omställning som pågår i arbetslivet.

Utställningen är producerad av Arbetets museum och Katapultkontoret. Representanter från HELIX, Linköpings universitet, LO, Svenskt Näringsliv, SKL, PTK, TRR Trygghetsrådet, Trygghetsfonden TSL, Trygghetsstiftelsen och Omställningsfonden har ingått i projektgruppen. Utställningen finansieras av AFA Försäkring.

Ta greppet om arbetsmiljöarbetet hos oss - workshops med konkreta verktyg! 


Under hösten erbjuder Arbetets museum workshops för små och stora organisationer som befinner sig i eller står inför förändring. Med hjälp av utställningen "Ursäkta röran - omställning pågår" fokuserar vi på arbetsmiljöfrågor och omställning utifrån verksamhetens och individens perspektiv. Besöket ska inspirera till fortsatt arbete både inom organisationen och personlig utveckling för enskilda medarbetare. I workshopen behandlar vi arbetsmiljöperspektivet, men vi arbetar också med grupputveckling.

Genom våra workshops får ni arbeta med bland annat:
- Friskfaktorer för en hållbar arbetsplats
- Kompetensinventering för organisationer och individer
- Omställningar igår och idag. Vilka utmaningar måste vi hantera?
- Bättre arbetsmiljö genom inspirerande exempel på innovationer inom offentlig och privat sektor

Läs mer om våra workshops här.
Många känner att arbetstempot blivit allt högre med fler och fler krav. Det kan också vara rörigt att navigera på en arbetsmarknad i förändring där vissa yrken omvandlas och nya yrken växer fram. Den här utställningen ger dig en bild av vilka utmaningar vi har framför oss i arbetslivet och hur vi har lyckats hantera liknande förändringar tidigare i historien. Hur ska vi göra för att bli trygga i förändring och hur skapar vi hälsosamma arbetsplatser?

I den här utställningen vill vi framförallt ge inspiration till arbetslag att jobba med att hitta egna drivkrafter och tillsammans hitta smarta lösningar på sin arbetsplats.

Ursäkta röran – omställning pågår är en tankeväckande utställning som ger dig verktyg att hänga med i den omställning som pågår i arbetslivet.

Utställningen är producerad av Arbetets museum och Katapultkontoret. Representanter från HELIX, Linköpings universitet, LO, Svenskt Näringsliv, SKL, PTK, TRR Trygghetsrådet, Trygghetsfonden TSL, Trygghetsstiftelsen och Omställningsfonden har ingått i projektgruppen. Utställningen finansieras av AFA Försäkring.

Ta greppet om arbetsmiljöarbetet hos oss - workshops med konkreta verktyg! 


Under hösten erbjuder Arbetets museum workshops för små och stora organisationer som befinner sig i eller står inför förändring. Med hjälp av utställningen "Ursäkta röran - omställning pågår" fokuserar vi på arbetsmiljöfrågor och omställning utifrån verksamhetens och individens perspektiv. Besöket ska inspirera till fortsatt arbete både inom organisationen och personlig utveckling för enskilda medarbetare. I workshopen behandlar vi arbetsmiljöperspektivet, men vi arbetar också med grupputveckling.

Genom våra workshops får ni arbeta med bland annat:
- Friskfaktorer för en hållbar arbetsplats
- Kompetensinventering för organisationer och individer
- Omställningar igår och idag. Vilka utmaningar måste vi hantera?
- Bättre arbetsmiljö genom inspirerande exempel på innovationer inom offentlig och privat sektor

Läs mer om våra workshops här.

Aktuella utställningar

Boka gruppbesök

Vill du besöka oss som skola, förskola eller vuxengrupp? Boka här!