Transforming our world

Transforming our world

18 november 2017-2 december 2017År 2015 förband sig världens ledare till en agenda för hållbar utveckling. AGENDA 2030 är en vision och plan för en fredlig och hållbar framtid som innehåller 17 utvecklingsmål för att utrota extrem fattigdom, bekämpa orättvisor och ta itu med klimatförändringarna.

I utställningen ‘Transforming Our World’ har fotografer från bildjournalistbyrån Kontinent samlats för att skildra FN:s utvecklingsmål och därmed illustrera nödvändigheten att kämpa för våra barns framtid.

Målen som skildras i utställningen är 1) Ingen fattigdom 2) Ingen hunger 3) Hälsa och välbefinnande 4) God utbildning för alla 5) Jämställdhet 6) Rent vatten och sanitet 7) Hållbar energi för alla 8) Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 10) Minskad ojämlikhet 11) Hållbara städer och samhällen 12) Hållbar konsumtion och produktion 13) Bekämpa klimatförändringen 14) Hav och marina resurser 15) Ekosystem och biologisk mångfald 16) Fredliga och inkluderande samhällen 17) Genomförande och globalt partnerskap

Kontinents fotografer arbetar med att kommunicera frågor av global betydelse och främja internationell förståelse. Apropå urvalet av bilder kring utvecklingsmålen säger bildjournalistbyråns grundare Magnus Laupa följande:  “På Kontinent delar alla ett intresse att skildra sociala miljöer ur ett personligt perspektiv och försöka berätta om människor som aldrig eller väldigt sällan får sin röst hörd. Bra dokumentär fotografi får en att tänka på konsekvenserna av ens handlingar.”

Utställningen visas under perioden 19 nov - 3 dec som en del av Globala Veckorna/Framtidsveckan. Se hela programmet på www.norrkoping.se/globala

Stora bilden: Mål #4: God utbildning för alla. Fotograf Jacob Zocherman
Lilla Bilden: Mål #14: Hav och marina resurser: Fotograf Daniel Månsson

 

 
År 2015 förband sig världens ledare till en agenda för hållbar utveckling. AGENDA 2030 är en vision och plan för en fredlig och hållbar framtid som innehåller 17 utvecklingsmål för att utrota extrem fattigdom, bekämpa orättvisor och ta itu med klimatförändringarna.

I utställningen ‘Transforming Our World’ har fotografer från bildjournalistbyrån Kontinent samlats för att skildra FN:s utvecklingsmål och därmed illustrera nödvändigheten att kämpa för våra barns framtid.

Målen som skildras i utställningen är 1) Ingen fattigdom 2) Ingen hunger 3) Hälsa och välbefinnande 4) God utbildning för alla 5) Jämställdhet 6) Rent vatten och sanitet 7) Hållbar energi för alla 8) Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 10) Minskad ojämlikhet 11) Hållbara städer och samhällen 12) Hållbar konsumtion och produktion 13) Bekämpa klimatförändringen 14) Hav och marina resurser 15) Ekosystem och biologisk mångfald 16) Fredliga och inkluderande samhällen 17) Genomförande och globalt partnerskap

Kontinents fotografer arbetar med att kommunicera frågor av global betydelse och främja internationell förståelse. Apropå urvalet av bilder kring utvecklingsmålen säger bildjournalistbyråns grundare Magnus Laupa följande:  “På Kontinent delar alla ett intresse att skildra sociala miljöer ur ett personligt perspektiv och försöka berätta om människor som aldrig eller väldigt sällan får sin röst hörd. Bra dokumentär fotografi får en att tänka på konsekvenserna av ens handlingar.”

Utställningen visas under perioden 19 nov - 3 dec som en del av Globala Veckorna/Framtidsveckan. Se hela programmet på www.norrkoping.se/globala

Stora bilden: Mål #4: God utbildning för alla. Fotograf Jacob Zocherman
Lilla Bilden: Mål #14: Hav och marina resurser: Fotograf Daniel Månsson

 

 

Aktuella utställningar