Survivors

Survivors

22 november 2018 – 1 januari 2019Den våldsbejakande extremismen växer i världen. I Afrika söder om Sahara föll 33 300 människor offer för terrorattacker mellan 2011 och 2016; innan år 2000 var dödstalen nära noll. Enligt en rapport från UNDP, FN:s utvecklingsprogram, ökar fattigdom, utsatthet och brott mot de mänskliga rättigheterna risken för rekrytering av extremistgrupper som Al Shabaab, Boko Haram och IS. Trenden visar att världssamfundet behöver hitta nya lösningar. UNDP arbetar med att förebygga och motverka våldsbejakande extremism.

Fotoutställningen Survivors är ett samarbete mellan UNDP och den svensk-eritreanska fotografen Malin Fezehai, som tagit fotografier i fem afrikanska länder: Burkina Faso, Kamerun, Côte d’Ivoire, Nigeria och Uganda. Utställningen skildrar människor som överlevt extremism och terrorattacker.
”I den här fotoutställningen vill vi ge en röst åt människor som överlevt terrorattacker för att ge en plattform till de som sällan hörs i media. Dessa porträtt visar modet och styrkan hos människor som byggt upp sina liv igen, trots det fruktansvärda de har genomlevt. Överlevarnas olika religiösa, etniska och nationella bakgrunder visar att våldsbejakande extremism är en gemensam börda. Vi har alla ett ansvar att motarbeta den och vi kan genom research som UNDP genomfört lära oss mer om varför människor väljer att gå med i extremistgrupper.”

Utställningen visas som en del av Framtidsland på plan 5 på Arbetets museum i samband med de Globala veckorna.

UNDP - FN:s utvecklingsprogram

UNDP är FN-systemets största organ. I 177 länder världen över arbetar UNDP för att utrota fattigdom i alla dess former, förebygga konflikter och uppnå utveckling som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.  I Sverige arbetar UNDP med att sprida kunskap om FN:s arbete och de Globala målen. Vi tror att kunskap föder handling och att vi tillsammans kan uppnå de Globala målen som gäller alla världens länder, även Sverige!

Fotograf Malin Fezehai

Malin Fezehai är baserad i New York och hennes arbete skildrar ofta människor på flykt.

Läs mer på:

UNDPS rapport - Journey-to-extremism.undp.org

survivors-of-extremism.undp.org/en
Den våldsbejakande extremismen växer i världen. I Afrika söder om Sahara föll 33 300 människor offer för terrorattacker mellan 2011 och 2016; innan år 2000 var dödstalen nära noll. Enligt en rapport från UNDP, FN:s utvecklingsprogram, ökar fattigdom, utsatthet och brott mot de mänskliga rättigheterna risken för rekrytering av extremistgrupper som Al Shabaab, Boko Haram och IS. Trenden visar att världssamfundet behöver hitta nya lösningar. UNDP arbetar med att förebygga och motverka våldsbejakande extremism.

Fotoutställningen Survivors är ett samarbete mellan UNDP och den svensk-eritreanska fotografen Malin Fezehai, som tagit fotografier i fem afrikanska länder: Burkina Faso, Kamerun, Côte d’Ivoire, Nigeria och Uganda. Utställningen skildrar människor som överlevt extremism och terrorattacker.
”I den här fotoutställningen vill vi ge en röst åt människor som överlevt terrorattacker för att ge en plattform till de som sällan hörs i media. Dessa porträtt visar modet och styrkan hos människor som byggt upp sina liv igen, trots det fruktansvärda de har genomlevt. Överlevarnas olika religiösa, etniska och nationella bakgrunder visar att våldsbejakande extremism är en gemensam börda. Vi har alla ett ansvar att motarbeta den och vi kan genom research som UNDP genomfört lära oss mer om varför människor väljer att gå med i extremistgrupper.”

Utställningen visas som en del av Framtidsland på plan 5 på Arbetets museum i samband med de Globala veckorna.

UNDP - FN:s utvecklingsprogram

UNDP är FN-systemets största organ. I 177 länder världen över arbetar UNDP för att utrota fattigdom i alla dess former, förebygga konflikter och uppnå utveckling som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.  I Sverige arbetar UNDP med att sprida kunskap om FN:s arbete och de Globala målen. Vi tror att kunskap föder handling och att vi tillsammans kan uppnå de Globala målen som gäller alla världens länder, även Sverige!

Fotograf Malin Fezehai

Malin Fezehai är baserad i New York och hennes arbete skildrar ofta människor på flykt.

Läs mer på:

UNDPS rapport - Journey-to-extremism.undp.org

survivors-of-extremism.undp.org/en

Aktuella utställningar