Fotoutställning om robotteknik i Japan

Kaigo Robotto – robotar i japansk äldrevård

24 mars – 6 juni 2018Kan robotar lösa bristen på arbetskraft när vi blir allt fler äldre? I Japan med en snabbt åldrande befolkning ser regeringen robotteknik som en del i att möta den utmaningen. Kaigo Robotto är den japanska termen för robotar utvecklade för äldrevården. De ska ge landets många äldre ett bättre liv och minska risken för arbetsskador hos vårdpersonal. Sociala robotar används för gymnastik och som sällskap för dementa, sensorer förebygger fallolyckor och vårdpersonal har robotbälten som avlastar det tunga arbetet.

Arbetets museum har tillsammans med fotografen Said Karlsson dokumenterat hur tekniken används i äldrevården. I utställningen möter vi vårdpersonal och äldre, robottillverkare, fackliga företrädare och forskare med olika erfarenheter av både utmaningar med att införa robottekniken och möjligheter den kan ge.

Said Karlsson är fotograf och rapporterar om Japan och dess kultur för en rad svenska och internationella uppdragsgivare.
Kaigo Robotto – robotar i japansk äldrevård är ett samarbete mellan Arbetets museum och fackförbundet Kommunal.
Kan robotar lösa bristen på arbetskraft när vi blir allt fler äldre? I Japan med en snabbt åldrande befolkning ser regeringen robotteknik som en del i att möta den utmaningen. Kaigo Robotto är den japanska termen för robotar utvecklade för äldrevården. De ska ge landets många äldre ett bättre liv och minska risken för arbetsskador hos vårdpersonal. Sociala robotar används för gymnastik och som sällskap för dementa, sensorer förebygger fallolyckor och vårdpersonal har robotbälten som avlastar det tunga arbetet.

Arbetets museum har tillsammans med fotografen Said Karlsson dokumenterat hur tekniken används i äldrevården. I utställningen möter vi vårdpersonal och äldre, robottillverkare, fackliga företrädare och forskare med olika erfarenheter av både utmaningar med att införa robottekniken och möjligheter den kan ge.

Said Karlsson är fotograf och rapporterar om Japan och dess kultur för en rad svenska och internationella uppdragsgivare.
Kaigo Robotto – robotar i japansk äldrevård är ett samarbete mellan Arbetets museum och fackförbundet Kommunal.

Aktuella utställningar

Boka gruppbesök

Vill du besöka oss som skola, förskola eller vuxengrupp? Boka här!