Prekär

Prekär

27 oktober 2015 - 24 januari 2016Konstnärerna i utställningen Prekär: om det nya arbetslivets estetik och etik har fått se och göra erfarenheter av ett arbetsliv och ett samhälle i förändring. Deras konst skildrar en verklighet med sociala klyftor, utsatthet och svårigheter att bygga upp ett liv med grundläggande trygghet. En del av konstverken blickar också bakåt, för att spåra hur attityder, åsikter och tankar kring arbete har förändrats under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet.

Sedan 1970-talet har (generellt sett och på en internationell skala) ett stort antal strukturella förändringar påverkat arbetslivet i hela världen: Industrin har gått från massproduktion till en mer kundanpassad tillverkning; nya typer av kommunikationsteknik har utvecklats; kapitalmarknaden har privatiserats och ekonomin har globaliserats. Samtidigt har arbetssituationen förändrats för miljontals människor. Nya marknader har uppstått och vi lever i en tid som omväxlande kallats service-, tjänste- och informationssamhälle. Förändrats har också anställningsvillkoren. Flexibla anställningar som visstids- och projektanställningar, och arbete via bemanningsföretag, har ökat i omfattning de senaste 30 åren. Samtidigt har själva arbetet bytt karaktär. Industriarbetet, såväl som kontors- och administrativt arbete, har blivit allt mer beroende av digital- och annan kommunikationsteknik. Dessutom har fabriken och kontoret under andra hälften av 1900-talet fått sällskap av hemmet, caféet och andra platser i samhället där lönearbete pågår. Gränserna mellan privat och offentligt, fritid och arbete luckras upp i rum som befolkas av såväl rut-avdragets fönsterputsare, som den distansjobbande kulturarbetaren.

Prekär: om det nya arbetslivets estetik och etik sammanför tio konstnärer som i olika tekniker och i olika medium diskuterar, tematiserar och problematiserar vad det innebär att ha ett arbete idag. Många av konstverken kretsar kring arbetets symboler, estetik och attribut. Kläder, objekt och detaljer som förändrats i takt med arbetslivets skiftningar. Andra skildrar de gränser och kontrollmekanismer, men också risker, som uppstått i takt med ett allt flexiblare arbetsliv. Föränderliga klassgränser, mellan de som har och inte har; de som arbetar med sina kroppar och de som arbetar med sina tankar, får också sin gestaltning i ett par verk i utställningen.

Följande konstnärer medverkar i utställningen:

 • Daria Bogdanska

 • Kalle Brolin

 • Ioana Cojocariu

 • Celie Eklund

 • Annika Eriksson

 • Angelica Falkeling

 • Anna Ihle

 • Anders Rundberg, Homa Badpa & Amanda Peterson

 • Marika Troili

 • Emma Tryti


Curators är Hans Carlsson och Celie Eklund.

Utställningen är producerad av Sveriges Konstföreningar.

Sverigeskflogga

 

 

 

Bilderna:

Stora bilden överst: Anna Ihle - Idle Hands 2014. Fotograf Lina Kruopyte.Mindre

Mindre bild nedan till vänster: Marika Troili - Keep improving II 2015

Mindre bild nedan till vänster: Anders Rundberg - Still from Pigan Lets get free 2015
Konstnärerna i utställningen Prekär: om det nya arbetslivets estetik och etik har fått se och göra erfarenheter av ett arbetsliv och ett samhälle i förändring. Deras konst skildrar en verklighet med sociala klyftor, utsatthet och svårigheter att bygga upp ett liv med grundläggande trygghet. En del av konstverken blickar också bakåt, för att spåra hur attityder, åsikter och tankar kring arbete har förändrats under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet.

Sedan 1970-talet har (generellt sett och på en internationell skala) ett stort antal strukturella förändringar påverkat arbetslivet i hela världen: Industrin har gått från massproduktion till en mer kundanpassad tillverkning; nya typer av kommunikationsteknik har utvecklats; kapitalmarknaden har privatiserats och ekonomin har globaliserats. Samtidigt har arbetssituationen förändrats för miljontals människor. Nya marknader har uppstått och vi lever i en tid som omväxlande kallats service-, tjänste- och informationssamhälle. Förändrats har också anställningsvillkoren. Flexibla anställningar som visstids- och projektanställningar, och arbete via bemanningsföretag, har ökat i omfattning de senaste 30 åren. Samtidigt har själva arbetet bytt karaktär. Industriarbetet, såväl som kontors- och administrativt arbete, har blivit allt mer beroende av digital- och annan kommunikationsteknik. Dessutom har fabriken och kontoret under andra hälften av 1900-talet fått sällskap av hemmet, caféet och andra platser i samhället där lönearbete pågår. Gränserna mellan privat och offentligt, fritid och arbete luckras upp i rum som befolkas av såväl rut-avdragets fönsterputsare, som den distansjobbande kulturarbetaren.

Prekär: om det nya arbetslivets estetik och etik sammanför tio konstnärer som i olika tekniker och i olika medium diskuterar, tematiserar och problematiserar vad det innebär att ha ett arbete idag. Många av konstverken kretsar kring arbetets symboler, estetik och attribut. Kläder, objekt och detaljer som förändrats i takt med arbetslivets skiftningar. Andra skildrar de gränser och kontrollmekanismer, men också risker, som uppstått i takt med ett allt flexiblare arbetsliv. Föränderliga klassgränser, mellan de som har och inte har; de som arbetar med sina kroppar och de som arbetar med sina tankar, får också sin gestaltning i ett par verk i utställningen.

Följande konstnärer medverkar i utställningen:

 • Daria Bogdanska

 • Kalle Brolin

 • Ioana Cojocariu

 • Celie Eklund

 • Annika Eriksson

 • Angelica Falkeling

 • Anna Ihle

 • Anders Rundberg, Homa Badpa & Amanda Peterson

 • Marika Troili

 • Emma Tryti


Curators är Hans Carlsson och Celie Eklund.

Utställningen är producerad av Sveriges Konstföreningar.

Sverigeskflogga

 

 

 

Bilderna:

Stora bilden överst: Anna Ihle - Idle Hands 2014. Fotograf Lina Kruopyte.Mindre

Mindre bild nedan till vänster: Marika Troili - Keep improving II 2015

Mindre bild nedan till vänster: Anders Rundberg - Still from Pigan Lets get free 2015

Aktuella utställningar