Övergivna platser

Övergivna platser

18 maj–18 augusti 2019Utställningen Övergivna platser tar sitt avstamp i Jan Jörnmarks långa projekt med samma namn. Det inleddes med en enkel webbplats sommaren 2005 men växte snabbt till att omfatta flera böcker så väl som radio- och tv-program. I dag lever projektet vidare i form av bland annat en Facebook-grupp med över 120 000 medlemmar.

Berättelsen om det moderna Sveriges efterkrigstid går som en röd tråd genom utställningen. Här finns bilder från projektets hela historia, tyngdpunkten ligger dock på nyare fotografier som inte visats tidigare. En del av utställningen innehåller också bilder från Europa och USA.

Utställningen Övergivna platser visas på Arbetets museum 18 maj–18 augusti 2019. Vernissage hålls 18 maj under vårt heldagsevenemang Gömt & glömt. Välkommen!
Utställningen Övergivna platser tar sitt avstamp i Jan Jörnmarks långa projekt med samma namn. Det inleddes med en enkel webbplats sommaren 2005 men växte snabbt till att omfatta flera böcker så väl som radio- och tv-program. I dag lever projektet vidare i form av bland annat en Facebook-grupp med över 120 000 medlemmar.

Berättelsen om det moderna Sveriges efterkrigstid går som en röd tråd genom utställningen. Här finns bilder från projektets hela historia, tyngdpunkten ligger dock på nyare fotografier som inte visats tidigare. En del av utställningen innehåller också bilder från Europa och USA.

Utställningen Övergivna platser visas på Arbetets museum 18 maj–18 augusti 2019. Vernissage hålls 18 maj under vårt heldagsevenemang Gömt & glömt. Välkommen!

Aktuella utställningar

Boka gruppbesök

Vill du besöka oss som skola, förskola eller vuxengrupp? Boka här!