Om jag finge välja…

Om jag finge välja...

12 september 2016-8 januari 2017En djupdykning i EWK-arkivet – gamla och okända original kommer upp till ytan

För tredje gången låter EWK-museet en utomstående botanisera i sitt bildarkiv under titeln Om jag finge välja … Genom EWK-sällskapets nya ordförande bjuds vi på tolv klassiska men okända EWK-bilder. Motiv som hämtats ur utrikespolitisk debatt under EWKs tidiga år till samtidskommentarer kring intolerans och fascism.

EWK-sällskapet bildades 1993 för att arbeta för att skapa ett EWK-museum. Grundtanken var att museet skulle ligga i Söderköping, något som aldrig blev av. Istället öppnades EWK-museet Centrum för politisk illustrationskonst 1 april 2009 på Arbetets museum i Norrköping. Idag har EWK-sällskapet en ny ordförande i Lars-Olof Johansson.

I utställningen får vi ta del av hans reflektioner kring EWK, kring satiren och till hans tankar om vidare samarbeten mellan Sällskapet och EWK-museet. Han säger:
"- Jag såg en teckning av honom redan som tioåring, i början av 1960-talet. Bilden föreställde Gunnar Sträng som satt på en skattkista med skördeskadeskyddspengarna. Teckningen berörde och skapade diskussioner, även i vårt hem. Att till och med en tioåring upplevde bilden så starkt visar vilken betydelse EWK hade för samhällsdebatten.
Många teckningar i EWK-museets bildarkiv är odaterade och saknar uppgift om sammanhang och ibland även namn på personer. Det skulle vara intressant att få lite mer information kring de teckningar som finns, inte minst från RLF-tidningen och i andra sammanhang."

Idag arbetar EWK-sällskapet tillsammans med EWK-museet för att sprida kunskap om EWK och om betydelsen av politisk illustrationskonst som samtidskommentar i pressen. Störst i det sammanhanget är den årliga utdelningen av EWK-priset. Ett pris som i år tilldelas den sydafrikanska satirtecknaren Zapiro.

Utställningen visas 12 september 2016 till 8 januari 2017. Under hösten kommer ett program arrangeras tillsammans med EWK-sällskapet där Lars-Olof Johansson och museet bjuder in besökare för att börja undersöka vilka som kan tänkas figurera på de ännu ej identifierade teckningarna i EWK-arkivet.
En djupdykning i EWK-arkivet – gamla och okända original kommer upp till ytan

För tredje gången låter EWK-museet en utomstående botanisera i sitt bildarkiv under titeln Om jag finge välja … Genom EWK-sällskapets nya ordförande bjuds vi på tolv klassiska men okända EWK-bilder. Motiv som hämtats ur utrikespolitisk debatt under EWKs tidiga år till samtidskommentarer kring intolerans och fascism.

EWK-sällskapet bildades 1993 för att arbeta för att skapa ett EWK-museum. Grundtanken var att museet skulle ligga i Söderköping, något som aldrig blev av. Istället öppnades EWK-museet Centrum för politisk illustrationskonst 1 april 2009 på Arbetets museum i Norrköping. Idag har EWK-sällskapet en ny ordförande i Lars-Olof Johansson.

I utställningen får vi ta del av hans reflektioner kring EWK, kring satiren och till hans tankar om vidare samarbeten mellan Sällskapet och EWK-museet. Han säger:
"- Jag såg en teckning av honom redan som tioåring, i början av 1960-talet. Bilden föreställde Gunnar Sträng som satt på en skattkista med skördeskadeskyddspengarna. Teckningen berörde och skapade diskussioner, även i vårt hem. Att till och med en tioåring upplevde bilden så starkt visar vilken betydelse EWK hade för samhällsdebatten.
Många teckningar i EWK-museets bildarkiv är odaterade och saknar uppgift om sammanhang och ibland även namn på personer. Det skulle vara intressant att få lite mer information kring de teckningar som finns, inte minst från RLF-tidningen och i andra sammanhang."

Idag arbetar EWK-sällskapet tillsammans med EWK-museet för att sprida kunskap om EWK och om betydelsen av politisk illustrationskonst som samtidskommentar i pressen. Störst i det sammanhanget är den årliga utdelningen av EWK-priset. Ett pris som i år tilldelas den sydafrikanska satirtecknaren Zapiro.

Utställningen visas 12 september 2016 till 8 januari 2017. Under hösten kommer ett program arrangeras tillsammans med EWK-sällskapet där Lars-Olof Johansson och museet bjuder in besökare för att börja undersöka vilka som kan tänkas figurera på de ännu ej identifierade teckningarna i EWK-arkivet.

Aktuella utställningar