När Luther blev viral

När Luther blev viral

22 april 2017-1 oktober 2017Det finns några genombrott vad gäller demokratiseringen av tillgång till bild och text som är revolutionerande. Dagens datorteknik som du tar del av just nu är ett exempel. Men i ett historiskt perspektiv, så är det boktryckarkonstens magiska kapacitet att duplicera både text och bild som hamnar i fokus. För inget sätt att kommunicera visuellt hade tidigare kunnat mäta sig i möjligheten att spridas över så stora geografiska områden och nå så många, såväl fattiga som rika.

EWK-museets temautställning om Martin Luther lyfter fram hur han med hjälp av denna visuella revolution blev, med ett modernt ord, viral.  Inte enbart för att han skrev sina 95 teser eller ens för att han, som vissa säger, spikade upp sina förslag på Slottskyrkans port till allmän beskådan. Nej, utan för att han, med ett fåtal smarta drag, faktiskt nådde ut med sin idé till den stora massan.

Under det sena 1400-talet och tidiga 1500-talet florerade en mängd satiriska, tryckta flygblad som kommenterade diverse maktobalanser i samhället. I dessa nidbilder var det oftast bara en bild eller en text som utgjorde budskapet. Detta blev Martin Luthers kommunikationskanal, där han med hjälp av två goda vänner år 1521 skapade den omvälvande pamfletten Passional Christi und Antichristi, där 13 dubbla bildpaneler, totalt 26 bilder, med vidhängande förklarade text satte Kristi liv och gärning i direkt motsats till påvens och den katolska kyrkans. Under bilderna av Kristus, citeras Bibeln, medan bilderna föreställande påven ofta åtföljs av text hämtad ur den kanoniska lagen. Kristus tvättar sina lärjungars fötter och kastar ut månglarna ur templet medan påven får sina fötter kyssta och skor sig på syndarnas vilja att köpa sig fria genom avlaten.

Utställningen har producerats av Arbetets museum, Sensus och Svenska Kyrkan. Utställningen kommer att visas på Arbetets museum mellan 22 april 2017-1 oktober 2017 och går därefter på turné till flera olika platser i landet.
Bilden ovan:
Flygblad från första årsdagen av Reformationen, 1518. Visar hur Luther skriver sina 95 teser på kyrkporten med en penna så lång att den både sticks igenom öronen på lejonet, dvs påven Leo X som lejon, och petar av påvetiaran på samma påve i sin mänskliga gestalt. Ger en bild av hur störd påven och katolska kyrkan blev av munken Luther och hans idéer om den reformerade kristna kyrkan.

Bilder nedan fr.v.:

  1. Ett porträtt av Martin Luther av Lucas Cranach, 1520. Fotograferad av Paul T. McCain 2006. Bildkälla: Wiki Commons.

  2. Idag omges vi av hat, hot och direkta personangrepp på nätet. Men detta är inget nytt fenomen. Bilden visar ett flygblad som hämtat sin form från ett så kallat Scheltbrief, ett brev med en direkt förolämpning i text som ofta åtföljdes av en så kallas Schandbild, en nidbild. Dessa direkta förolämpningar skickades bland överheten under den här tiden. Påvevapnets nycklar är splittrade och i ena nyckeln hänger påven med sin tiara och i den andra hänger Judas. Båda kopplas samman genom penningpungen i mitten, Judas med sina silverpenningar, lönen för sitt förräderi mot Jesus och påven för att han skor sig på människors vilja till förlåtelse av sina synder genom avlaten.

Det finns några genombrott vad gäller demokratiseringen av tillgång till bild och text som är revolutionerande. Dagens datorteknik som du tar del av just nu är ett exempel. Men i ett historiskt perspektiv, så är det boktryckarkonstens magiska kapacitet att duplicera både text och bild som hamnar i fokus. För inget sätt att kommunicera visuellt hade tidigare kunnat mäta sig i möjligheten att spridas över så stora geografiska områden och nå så många, såväl fattiga som rika.

EWK-museets temautställning om Martin Luther lyfter fram hur han med hjälp av denna visuella revolution blev, med ett modernt ord, viral.  Inte enbart för att han skrev sina 95 teser eller ens för att han, som vissa säger, spikade upp sina förslag på Slottskyrkans port till allmän beskådan. Nej, utan för att han, med ett fåtal smarta drag, faktiskt nådde ut med sin idé till den stora massan.

Under det sena 1400-talet och tidiga 1500-talet florerade en mängd satiriska, tryckta flygblad som kommenterade diverse maktobalanser i samhället. I dessa nidbilder var det oftast bara en bild eller en text som utgjorde budskapet. Detta blev Martin Luthers kommunikationskanal, där han med hjälp av två goda vänner år 1521 skapade den omvälvande pamfletten Passional Christi und Antichristi, där 13 dubbla bildpaneler, totalt 26 bilder, med vidhängande förklarade text satte Kristi liv och gärning i direkt motsats till påvens och den katolska kyrkans. Under bilderna av Kristus, citeras Bibeln, medan bilderna föreställande påven ofta åtföljs av text hämtad ur den kanoniska lagen. Kristus tvättar sina lärjungars fötter och kastar ut månglarna ur templet medan påven får sina fötter kyssta och skor sig på syndarnas vilja att köpa sig fria genom avlaten.

Utställningen har producerats av Arbetets museum, Sensus och Svenska Kyrkan. Utställningen kommer att visas på Arbetets museum mellan 22 april 2017-1 oktober 2017 och går därefter på turné till flera olika platser i landet.
Bilden ovan:
Flygblad från första årsdagen av Reformationen, 1518. Visar hur Luther skriver sina 95 teser på kyrkporten med en penna så lång att den både sticks igenom öronen på lejonet, dvs påven Leo X som lejon, och petar av påvetiaran på samma påve i sin mänskliga gestalt. Ger en bild av hur störd påven och katolska kyrkan blev av munken Luther och hans idéer om den reformerade kristna kyrkan.

Bilder nedan fr.v.:

  1. Ett porträtt av Martin Luther av Lucas Cranach, 1520. Fotograferad av Paul T. McCain 2006. Bildkälla: Wiki Commons.

  2. Idag omges vi av hat, hot och direkta personangrepp på nätet. Men detta är inget nytt fenomen. Bilden visar ett flygblad som hämtat sin form från ett så kallat Scheltbrief, ett brev med en direkt förolämpning i text som ofta åtföljdes av en så kallas Schandbild, en nidbild. Dessa direkta förolämpningar skickades bland överheten under den här tiden. Påvevapnets nycklar är splittrade och i ena nyckeln hänger påven med sin tiara och i den andra hänger Judas. Båda kopplas samman genom penningpungen i mitten, Judas med sina silverpenningar, lönen för sitt förräderi mot Jesus och påven för att han skor sig på människors vilja till förlåtelse av sina synder genom avlaten.

Aktuella utställningar

Boka gruppbesök

Vill du besöka oss som skola, förskola eller vuxengrupp? Boka här!