Möt blicken

Möt Blicken

Nyöppning 16 JUNI 2020
Visas t o m 25 JULI 2020
PLAN 7I utställningen får vi möta fotograf Emilia Bergmark-Jiménez blick. En närvarande blick som genom det analoga fotografiet kastar sig mellan det kommersiella, konstnärliga och dokumentära. En målmedveten blick som försöker bana en ny väg inom reklamvärldens annars putsade, digitala och retuscherade verklighet. En verklighet i stort behov av förändring.

Jag har alltid vetat att jag vill något mer än att bara ta perfekta reklambilder. Ändå är det inom reklamen, det kommersiella fotografiet som jag har hittat yrkesglädje och meningsfullhet. Mellan att jobba som frilansfotograf och att arbeta idealistiskt med min övertygelse om att fotografi kan förändra. Någonstans i det styrda, i de givna förutsättningarna har min kreativitet blommat ut.” – Emilia Bergmark- Jiménez

Under sina tio år som kommersiell fotograf har Bergmark-Jiménez genomgående jobbat och kämpat för att människor som normalt inte syns i reklambilden får ta plats där. En kamp som handlar om att, men mänsklig värme, utmana strukturer och berätta historier som erbjuder en annan bild av verkligheten.

Om fotografen


Fotograf Emilia Bergmark- Jiménez. (Född 1982 i Stockholm). Utbildad vid Fotoskolan i Gamleby och Högskolan för fotografi i Göteborg. Emilia är verksam som reklamfotograf med fokus på mångfald och representation, i Sverige och internationellt. Vid sidan av sin kommersiella verksamhet arbetar Emilia med egna konstnärliga projekt.

Projektet Bredda bilden


I utställningen syns också det enskilda projektet Bredda bilden, ett samarbete mellan Emilia Bergmark-Jiménez och Teknikföretagen. Projektet syftar till att ge en vidgad bild av teknikindustrin och synliggöra kvinnor inom branschen. Satsningen består av en bildbank med närmare 200 bilder på kvinnor som studerar på teknisk högskola eller jobbar med teknik. Genom att lyfta fram förebilder vill Teknikföretagen komplettera bilden av vem som jobbar med teknik och få fler kvinnor att söka sig till branschen och till teknikutbildningarna.

”Att Teknikföretagen har gett mig förtroendet att gå hela vägen och skapa en hel bildbank är det som gör samarbetet unikt. Det är varken polerat eller iscensatt utan situationerna är på riktigt. Sedan är det ett tillfälle att nå väldigt många i en mansdominerad bransch, det ger projektet tyngd och visar att Teknikföretagen tar frågan på allvar.” – Emilia Bergmark-Jiménez

Bilderna kan användas fritt av alla som vill bidra till att bredda bilden av teknikindustrin.

https://breddabilden.teknikforetagen.se/

I sociala medier: #breddabilden
I utställningen får vi möta fotograf Emilia Bergmark-Jiménez blick. En närvarande blick som genom det analoga fotografiet kastar sig mellan det kommersiella, konstnärliga och dokumentära. En målmedveten blick som försöker bana en ny väg inom reklamvärldens annars putsade, digitala och retuscherade verklighet. En verklighet i stort behov av förändring.

Jag har alltid vetat att jag vill något mer än att bara ta perfekta reklambilder. Ändå är det inom reklamen, det kommersiella fotografiet som jag har hittat yrkesglädje och meningsfullhet. Mellan att jobba som frilansfotograf och att arbeta idealistiskt med min övertygelse om att fotografi kan förändra. Någonstans i det styrda, i de givna förutsättningarna har min kreativitet blommat ut.” – Emilia Bergmark- Jiménez

Under sina tio år som kommersiell fotograf har Bergmark-Jiménez genomgående jobbat och kämpat för att människor som normalt inte syns i reklambilden får ta plats där. En kamp som handlar om att, men mänsklig värme, utmana strukturer och berätta historier som erbjuder en annan bild av verkligheten.

Om fotografen


Fotograf Emilia Bergmark- Jiménez. (Född 1982 i Stockholm). Utbildad vid Fotoskolan i Gamleby och Högskolan för fotografi i Göteborg. Emilia är verksam som reklamfotograf med fokus på mångfald och representation, i Sverige och internationellt. Vid sidan av sin kommersiella verksamhet arbetar Emilia med egna konstnärliga projekt.

Projektet Bredda bilden


I utställningen syns också det enskilda projektet Bredda bilden, ett samarbete mellan Emilia Bergmark-Jiménez och Teknikföretagen. Projektet syftar till att ge en vidgad bild av teknikindustrin och synliggöra kvinnor inom branschen. Satsningen består av en bildbank med närmare 200 bilder på kvinnor som studerar på teknisk högskola eller jobbar med teknik. Genom att lyfta fram förebilder vill Teknikföretagen komplettera bilden av vem som jobbar med teknik och få fler kvinnor att söka sig till branschen och till teknikutbildningarna.

”Att Teknikföretagen har gett mig förtroendet att gå hela vägen och skapa en hel bildbank är det som gör samarbetet unikt. Det är varken polerat eller iscensatt utan situationerna är på riktigt. Sedan är det ett tillfälle att nå väldigt många i en mansdominerad bransch, det ger projektet tyngd och visar att Teknikföretagen tar frågan på allvar.” – Emilia Bergmark-Jiménez

Bilderna kan användas fritt av alla som vill bidra till att bredda bilden av teknikindustrin.

https://breddabilden.teknikforetagen.se/

I sociala medier: #breddabilden

Aktuella utställningar

Boka gruppbesök

Vill du besöka oss som skola, förskola eller vuxengrupp? Boka här!