#metoo – en kod som förändrar världen

#metoo

8 MARS–12 MARS 2020
PLAN 4OBS! Kort visningsperiod

En vandringsutställning som berättar historien om hur uppropet #metoo gick till. Här visas bland annat en digital visualisering över händelseförloppet, intervjuer och telefonen som den första svenska tweeten publicerades från.
Hösten 2017 kunde vi bevittna hur vittnesmål om sexuella trakasserier intog sociala medier. Det som började i USA spred sig snabbt globalt. I Sverige publicerades den första tweeten bara någon timme efter att hashtagen #metoo användes första gången. I Sverige gick sedan kvinnor i bransch efter bransch ut i gemensamma upprop.


Uppropet #metoo är en angelägen del av vår tids historia. Tekniska museet genomförde därför en samtidsdokumentation där vittnesmål under #teknisktfel, som visar på missförhållanden inom teknikbranschen, samlades in.


För att sätta uppropet i ett sammanhang gjordes en visualisering som visar förloppet från när begreppet metoo myntades 2006 till idag. Vad var upprinnelsen? Hur spred sig uppropen? Vad var det som gjorde att det blev så stort och vad har hänt sedan?
Visualiseringen bygger bland annat på forskaren Christopher Kullenbergs insamlade data från Twitter. Christopher samlade in alla tweets på svenska från den första tweeten i oktober och två veckor framåt. I datamaterialet kunde Bibbi Good spåras, den kvinna som var först med att använda #metoo i Sverige. Hennes telefon är ett historiskt laddat föremål, som ingår i utställningen.


I utställningen finns även utdrag ur intervjuer med initiativtagare till #teknisktfel och Christopher Kullenberg, en beskrivning av sociala medier, en introducerande text samt en digital visualisering (film på nio minuter).
OBS! Kort visningsperiod

En vandringsutställning som berättar historien om hur uppropet #metoo gick till. Här visas bland annat en digital visualisering över händelseförloppet, intervjuer och telefonen som den första svenska tweeten publicerades från.
Hösten 2017 kunde vi bevittna hur vittnesmål om sexuella trakasserier intog sociala medier. Det som började i USA spred sig snabbt globalt. I Sverige publicerades den första tweeten bara någon timme efter att hashtagen #metoo användes första gången. I Sverige gick sedan kvinnor i bransch efter bransch ut i gemensamma upprop.


Uppropet #metoo är en angelägen del av vår tids historia. Tekniska museet genomförde därför en samtidsdokumentation där vittnesmål under #teknisktfel, som visar på missförhållanden inom teknikbranschen, samlades in.


För att sätta uppropet i ett sammanhang gjordes en visualisering som visar förloppet från när begreppet metoo myntades 2006 till idag. Vad var upprinnelsen? Hur spred sig uppropen? Vad var det som gjorde att det blev så stort och vad har hänt sedan?
Visualiseringen bygger bland annat på forskaren Christopher Kullenbergs insamlade data från Twitter. Christopher samlade in alla tweets på svenska från den första tweeten i oktober och två veckor framåt. I datamaterialet kunde Bibbi Good spåras, den kvinna som var först med att använda #metoo i Sverige. Hennes telefon är ett historiskt laddat föremål, som ingår i utställningen.


I utställningen finns även utdrag ur intervjuer med initiativtagare till #teknisktfel och Christopher Kullenberg, en beskrivning av sociala medier, en introducerande text samt en digital visualisering (film på nio minuter).

Aktuella utställningar