#jagfårvälsäjavadjagvill

#jagfårvälsäjavadjagvill

9 april 2016-24 april 20162016 blir Sveriges Tryckfrihetsförordning 250 år. Under den gemensamma rubriken Frittord250 arbetar olika aktörer i hela landet för att manifestera kring och hylla detta jubileum. Arbetets museum är en av dessa aktörer.

Men vad innehåller egentligen vår tryckfrihetsförordning? Och vad innebär det fria ordet för invånarna i vårt land? En snabb sökning på begreppet yttrandefrihet ger ord som censur, rätten att fritt uttrycka en åsikt, artikel 19, åsiktskorridorer och manifestationer. Men är det vad alla tänker? Är det någon skillnad om du är en 63-åring som arbetar med kulturfrågor eller om du är 16 år och går samhällsvetenskapligt program i Lidköping. Och hur tänker du om du är 46 år och bor i Hammarkullen?

Folkets Hus och Parker och Arbetets museum vill tillsammans med illustratören och satirtecknaren Helena Lindholm ställa frågor om yttrandefrihet. Tillsammans med grupper på ett flertal orter i Sverige vill vi genomföra workshops och skapa den växande utställningen; #jagfårvälsäjavadjagvill. Utställningsprojektet består dels av en utställning med teckningar av flera illustratörer och satirtecknare kring temat yttrandefrihet och dels för den som önskar en workshop ledd av Carina Milde från Arbetets museum, där Helena är med på plats och tecknar under arbetet.

Helenas bilder blir en växande del av vandringsutställningen som ger svar på hur ord som respekt, hopp, gemenskap, mobbing, läsa tidningen varje dag och bilden av en morot hänger ihop. Och hur detta kopplar till behovet av det fria ordet och rätten att uttrycka sin åsikt.

I utställningen medverkar även illustratörerna Magnus Bard, Riber Hansson, Saad Hajo, Sahar Burhan och Sara Granér samt EWK (Ewert Karlsson) vars bilder du även ser längre ner på denna sida.

Utställningen visas på EWK-museet, Arbetets museum, under tiden 9 april-24 april. Därefter går utställningen vidare som vandringsutställning. I samband med ditt besök i utställningen #jagfårvälsäjavadjagvill rekommenderar vi även att du tar del av utställningen Fritt ord 250 - Det fria ordet genom EWKs ögon i EWK-galleriet, där vi får följa hur media, pressen och det fria ordet har kommenterats av EWK under flera decennier. Bilder som även kommer att visas i den kommande vandringsutställningen #jagfårvälsäjavadjagvill.
2016 blir Sveriges Tryckfrihetsförordning 250 år. Under den gemensamma rubriken Frittord250 arbetar olika aktörer i hela landet för att manifestera kring och hylla detta jubileum. Arbetets museum är en av dessa aktörer.

Men vad innehåller egentligen vår tryckfrihetsförordning? Och vad innebär det fria ordet för invånarna i vårt land? En snabb sökning på begreppet yttrandefrihet ger ord som censur, rätten att fritt uttrycka en åsikt, artikel 19, åsiktskorridorer och manifestationer. Men är det vad alla tänker? Är det någon skillnad om du är en 63-åring som arbetar med kulturfrågor eller om du är 16 år och går samhällsvetenskapligt program i Lidköping. Och hur tänker du om du är 46 år och bor i Hammarkullen?

Folkets Hus och Parker och Arbetets museum vill tillsammans med illustratören och satirtecknaren Helena Lindholm ställa frågor om yttrandefrihet. Tillsammans med grupper på ett flertal orter i Sverige vill vi genomföra workshops och skapa den växande utställningen; #jagfårvälsäjavadjagvill. Utställningsprojektet består dels av en utställning med teckningar av flera illustratörer och satirtecknare kring temat yttrandefrihet och dels för den som önskar en workshop ledd av Carina Milde från Arbetets museum, där Helena är med på plats och tecknar under arbetet.

Helenas bilder blir en växande del av vandringsutställningen som ger svar på hur ord som respekt, hopp, gemenskap, mobbing, läsa tidningen varje dag och bilden av en morot hänger ihop. Och hur detta kopplar till behovet av det fria ordet och rätten att uttrycka sin åsikt.

I utställningen medverkar även illustratörerna Magnus Bard, Riber Hansson, Saad Hajo, Sahar Burhan och Sara Granér samt EWK (Ewert Karlsson) vars bilder du även ser längre ner på denna sida.

Utställningen visas på EWK-museet, Arbetets museum, under tiden 9 april-24 april. Därefter går utställningen vidare som vandringsutställning. I samband med ditt besök i utställningen #jagfårvälsäjavadjagvill rekommenderar vi även att du tar del av utställningen Fritt ord 250 - Det fria ordet genom EWKs ögon i EWK-galleriet, där vi får följa hur media, pressen och det fria ordet har kommenterats av EWK under flera decennier. Bilder som även kommer att visas i den kommande vandringsutställningen #jagfårvälsäjavadjagvill.

Aktuella utställningar