Här & Då

Här & Då

9 maj-6 september 2015Utställningen Här & Då visar ett brett urval av collage, montage och kommenterade fotografier av Jan Stenmark bland annat ur böckerna Du & Jag, Nyckel för nybörjare, Känslan man har, Pennan i näsan och Storpack. Nästan alltid får bilderna oss att skratta men i mötet med ett större antal slås du även av ett stort allvar. Utanförskap och brist på empati samsas med längtan, hopp och vilja – där frånvaron av något ibland är lika närvarande som det bilderna skildrar.

I utställningen Här & Då möter vi den bildproduktion som inleddes när Jan Stenmark fick en bunt med tidningen ”Allt i hemmet” från 50-talet av sin bror. Bilderna i tidningarna gav Jan kreativitet på ett helt nytt sätt – ett unikt uttryck. Med papper, lim och sax som verktyg hämtar han bilder ur reklambroschyrer, böcker och tidningar och skapar collage, montage och kommenterade fotografier. Eftersom han aldrig ändrar storlek på bilderna kan det ta tid att hitta det som passar ihop. Och det är ytan i bilderna som Jan vill peta hål på. Punktera det falska. Under tiden han jobbar uppstår nya idéer. Letandet efter bilder kan leda in honom på nya spår. Men när en bild och en text fungerar ihop så får han en tvärsäker känsla. Det klickar till.

Jan Stenmark är född och uppvuxen i Norrköping. Nu finns basen i Stockholm. Jan är utbildad vid Konstfack och haft en rad separatutställningar genom åren.

Utställningen Här&Då visas på Arbetets museum från 9 maj till 6 september 2015.
Utställningen Här & Då visar ett brett urval av collage, montage och kommenterade fotografier av Jan Stenmark bland annat ur böckerna Du & Jag, Nyckel för nybörjare, Känslan man har, Pennan i näsan och Storpack. Nästan alltid får bilderna oss att skratta men i mötet med ett större antal slås du även av ett stort allvar. Utanförskap och brist på empati samsas med längtan, hopp och vilja – där frånvaron av något ibland är lika närvarande som det bilderna skildrar.

I utställningen Här & Då möter vi den bildproduktion som inleddes när Jan Stenmark fick en bunt med tidningen ”Allt i hemmet” från 50-talet av sin bror. Bilderna i tidningarna gav Jan kreativitet på ett helt nytt sätt – ett unikt uttryck. Med papper, lim och sax som verktyg hämtar han bilder ur reklambroschyrer, böcker och tidningar och skapar collage, montage och kommenterade fotografier. Eftersom han aldrig ändrar storlek på bilderna kan det ta tid att hitta det som passar ihop. Och det är ytan i bilderna som Jan vill peta hål på. Punktera det falska. Under tiden han jobbar uppstår nya idéer. Letandet efter bilder kan leda in honom på nya spår. Men när en bild och en text fungerar ihop så får han en tvärsäker känsla. Det klickar till.

Jan Stenmark är född och uppvuxen i Norrköping. Nu finns basen i Stockholm. Jan är utbildad vid Konstfack och haft en rad separatutställningar genom åren.

Utställningen Här&Då visas på Arbetets museum från 9 maj till 6 september 2015.

Aktuella utställningar