Girls, girls, girls

Girls, Girls, Girls

25 maj–25 augusti 2019Tjejerna jag plåtar är offer för en blick men de är också starka och har makten över din blick”

Fotografen Julia Peirone har sedan debuten vid millennieskiftet utforskat identitet och den fotografiska bilden, ofta med fokus på unga kvinnor i serier som speglar barndomens och vuxenblivandets sidor kring sårbarhet, skam och sexualitet. Framförallt intresserar sig Peirone för hur verkligheten existerar genom bilden och hur vi genom betraktandet möter oss själva. Peirone ställer frågor kring vad en fotografisk bild kan vara och vad den kan göra, vad som är dess styrkor och begränsningar.

I en tid som präglas av sociala medier och en bildkultur som blir alltmer självcentrerad blir det okontrollerade och sårbara viktiga teman. Peirone arbetar ofta med castingprocesser och förberedelser där omtagningar, ögonblick och misslyckanden får framskjutna positioner. Hennes fotografier blir undersökningar av tillstånd, bildspråk och sociala normer som speglar kraven utifrån. Genom detta utmanar hon relationen mellan betraktaren och den betraktade, och det blir avgörande för tolkningen av bilderna huruvida betraktaren är man eller kvinna.

Utställningen Girls, Girls, Girls visas på Arbetets museum 25 maj–25 augusti 2019.
Tjejerna jag plåtar är offer för en blick men de är också starka och har makten över din blick”

Fotografen Julia Peirone har sedan debuten vid millennieskiftet utforskat identitet och den fotografiska bilden, ofta med fokus på unga kvinnor i serier som speglar barndomens och vuxenblivandets sidor kring sårbarhet, skam och sexualitet. Framförallt intresserar sig Peirone för hur verkligheten existerar genom bilden och hur vi genom betraktandet möter oss själva. Peirone ställer frågor kring vad en fotografisk bild kan vara och vad den kan göra, vad som är dess styrkor och begränsningar.

I en tid som präglas av sociala medier och en bildkultur som blir alltmer självcentrerad blir det okontrollerade och sårbara viktiga teman. Peirone arbetar ofta med castingprocesser och förberedelser där omtagningar, ögonblick och misslyckanden får framskjutna positioner. Hennes fotografier blir undersökningar av tillstånd, bildspråk och sociala normer som speglar kraven utifrån. Genom detta utmanar hon relationen mellan betraktaren och den betraktade, och det blir avgörande för tolkningen av bilderna huruvida betraktaren är man eller kvinna.

Utställningen Girls, Girls, Girls visas på Arbetets museum 25 maj–25 augusti 2019.

Aktuella utställningar

Boka gruppbesök

Vill du besöka oss som skola, förskola eller vuxengrupp? Boka här!