Generation Z

Generation Z

18 juni 2016 - 11 september 2016För att vi ska kunna förändra samhället och sättet vi tänker på till det bättre måste vi börja i rätt ände. I större frågor och viktigare sammanhang är det lätt att vissa grupper av människor glöms bort och sätts åt sidan, speciellt den yngre generationen. Allt för ofta glömmer vi att involvera människor i det vi kallar gemenskap. Utställningen väljer att lägga fokus på de som i flera situationer varken syns eller hörs - de bortglömda - i detta fall vår yngre generation, den som i framtiden ska leda vårt land Sverige. Generation Z, som den har kommit att kallas. Den första generationen digitala infödingar, uppväxta med höghastighetsuppkoppling och som upplevt finanskris, kriget mot terrorismen och som nu växer upp under en tid av politisk oro i världen. Utställningen berör och diskuterar på ett personligt sätt ämnen så som politik, miljö och samhället i allmänhet ur "post-millennium generationens" perspektiv.

Samarbete med Gamleby folkhögskola


För tredje året i rad samarbetar Arbetets Museum med yrkeshögskoleutbildningen Fotograf för Reklam och Magasin vid Gamlebys folkhögskola. Denna gång fick studenterna uppdraget att i bild lyfta fram och tolka museets verksamhet med fokus på målgruppen ”unga”. Med museets arbete som utgångspunkt skapades verk som speglar uppdraget kring demokrati, yttrandefrihet, allas lika värde och museet som en plats för nyfikenhet, samtal och debatt. Utställningen innehåller porträtt, stilleben, iscensatt fotografi och även montage som visas i 16 fotoverk, 2 installationer och 3 videoverk.

Utställningen "Generation Z" är producerad av Yrkeshögskolan Fotograf för reklam och magasin, Fotoskolan i Gamleby med stöd av Landstinget i Kalmar län och visas på Arbetets museum under perioden 18 juni till 11 september.
För att vi ska kunna förändra samhället och sättet vi tänker på till det bättre måste vi börja i rätt ände. I större frågor och viktigare sammanhang är det lätt att vissa grupper av människor glöms bort och sätts åt sidan, speciellt den yngre generationen. Allt för ofta glömmer vi att involvera människor i det vi kallar gemenskap. Utställningen väljer att lägga fokus på de som i flera situationer varken syns eller hörs - de bortglömda - i detta fall vår yngre generation, den som i framtiden ska leda vårt land Sverige. Generation Z, som den har kommit att kallas. Den första generationen digitala infödingar, uppväxta med höghastighetsuppkoppling och som upplevt finanskris, kriget mot terrorismen och som nu växer upp under en tid av politisk oro i världen. Utställningen berör och diskuterar på ett personligt sätt ämnen så som politik, miljö och samhället i allmänhet ur "post-millennium generationens" perspektiv.

Samarbete med Gamleby folkhögskola


För tredje året i rad samarbetar Arbetets Museum med yrkeshögskoleutbildningen Fotograf för Reklam och Magasin vid Gamlebys folkhögskola. Denna gång fick studenterna uppdraget att i bild lyfta fram och tolka museets verksamhet med fokus på målgruppen ”unga”. Med museets arbete som utgångspunkt skapades verk som speglar uppdraget kring demokrati, yttrandefrihet, allas lika värde och museet som en plats för nyfikenhet, samtal och debatt. Utställningen innehåller porträtt, stilleben, iscensatt fotografi och även montage som visas i 16 fotoverk, 2 installationer och 3 videoverk.

Utställningen "Generation Z" är producerad av Yrkeshögskolan Fotograf för reklam och magasin, Fotoskolan i Gamleby med stöd av Landstinget i Kalmar län och visas på Arbetets museum under perioden 18 juni till 11 september.

Aktuella utställningar