Fritt ord 250

Fritt ord 250

14 mars 2016-21 september 2016Vilka möjligheter har den lilla människan att göra sin röst hörd mot makthavare och myndigheter?

Sedan EWK-museets öppnade 2009 har denna fråga varit med i alla samarbeten och utställningsprojekt. 2016 fyller vår tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincip 250 år och då tar vi tillfället i akt att fokusera på just den frågan över hela jubileumsåret 2016 och vidare in i 2017.

Först ut är utställningen Fritt ord 250 – det fria ordet genom EWKs ögon. Genom 12 utvalda originalteckningar ser vi hur EWK över flera decennier var med och kommenterade olika aspekter av det fria ordet ute i det svenska medielandskapet.

Redan 1972 publicerades i Aftonbladet en bild där den lilla människans vanmakt vrålas ut i samband med en debatt om journalistikens roll som granskare av makten. Tidningar, radio och TV var viktiga för att avslöja problem i samhället, samtidigt som de själva allt mer hade blivit en maktfaktor med stort genomslag och förmåga att påverka. Och fem år tidigare hade ämnet om annonsintäkter och eventuellt presstöd för att garantera att även de mindre tidningarna skulle klara konkurrensen. EWK kommenterade i bild det faktum att då företag helst annonserar i den största tidningen följde en risk att mindre tidningar i samma stad fick allt mindre resurser, svårare att konkurrera och på sikt överleva.

År 2016 fyller offentlighetsprincipen och den första svenska tryckfrihetsförordningen 250 år. /…/ Frittord250.se samlar information om aktiviteter som relaterar till tryckfrihetsåret. Här finns också resurser i form av bakgrundsmaterial, källtexter och kontaktuppgifter till personer med engagemang i tryckfrihetsfrågor med mera. Frittord250.se är en fristående webbplats som administreras från Kungl. biblioteket. Bakom webbplatsen står alla de föreningar och organisationer som använder den för att uppmärksamma aktiviteter som pågår under jubileumsåret för den svenska tryckfrihetsordningen och offentlighetsprincipen.* Arbetets museum är en av de organisationerna.

*Citat: https://frittord250.se/om-oss/ 2016-03-01
Fritt ord 250 uppmärksammas i EWK-galleriet under tiden 14 mars 2016-21 september 2016.
Vilka möjligheter har den lilla människan att göra sin röst hörd mot makthavare och myndigheter?

Sedan EWK-museets öppnade 2009 har denna fråga varit med i alla samarbeten och utställningsprojekt. 2016 fyller vår tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincip 250 år och då tar vi tillfället i akt att fokusera på just den frågan över hela jubileumsåret 2016 och vidare in i 2017.

Först ut är utställningen Fritt ord 250 – det fria ordet genom EWKs ögon. Genom 12 utvalda originalteckningar ser vi hur EWK över flera decennier var med och kommenterade olika aspekter av det fria ordet ute i det svenska medielandskapet.

Redan 1972 publicerades i Aftonbladet en bild där den lilla människans vanmakt vrålas ut i samband med en debatt om journalistikens roll som granskare av makten. Tidningar, radio och TV var viktiga för att avslöja problem i samhället, samtidigt som de själva allt mer hade blivit en maktfaktor med stort genomslag och förmåga att påverka. Och fem år tidigare hade ämnet om annonsintäkter och eventuellt presstöd för att garantera att även de mindre tidningarna skulle klara konkurrensen. EWK kommenterade i bild det faktum att då företag helst annonserar i den största tidningen följde en risk att mindre tidningar i samma stad fick allt mindre resurser, svårare att konkurrera och på sikt överleva.

År 2016 fyller offentlighetsprincipen och den första svenska tryckfrihetsförordningen 250 år. /…/ Frittord250.se samlar information om aktiviteter som relaterar till tryckfrihetsåret. Här finns också resurser i form av bakgrundsmaterial, källtexter och kontaktuppgifter till personer med engagemang i tryckfrihetsfrågor med mera. Frittord250.se är en fristående webbplats som administreras från Kungl. biblioteket. Bakom webbplatsen står alla de föreningar och organisationer som använder den för att uppmärksamma aktiviteter som pågår under jubileumsåret för den svenska tryckfrihetsordningen och offentlighetsprincipen.* Arbetets museum är en av de organisationerna.

*Citat: https://frittord250.se/om-oss/ 2016-03-01
Fritt ord 250 uppmärksammas i EWK-galleriet under tiden 14 mars 2016-21 september 2016.

Aktuella utställningar