Fragment och helhet

Fragment och helhet

17 juni 2017-19 augusti 2017Utställningen Fragment och helhet är resultatet av studentarbeten som genomförts av arkitektelever vid Kungliga Tekniska Högskolan. Eleverna har identifierat ett antal platser i Norrköpings industrilandskap som sammanfört olika byggnadsdelar - fragment - med olika uttryck som tillsammans skapar en fungerande helhet. Eleverna har också skapat egna förslag på hur området kan utvecklas vidare.

Fragment och helhet visar projekt från STUDIO 7, Arkitekturskolan KTH. Projektet består av sjutton olika försök att möta det existerande med det nya. Bildmaterial och skisser illustrerar elevernas visioner. Målet har varit att skapa en fungerande helhet som för samman allt det som staden är till för: ett verkligt, rikt stadsliv.

I Norrköping förs stadens ursprung och minne samman med nya lager av verksamheter. Topografin och strömmen har gett själva uppkomsten till infrastrukturen, vattenkraften, industrierna, vilka påverkat gator, gränder, stränder och byggnader till en unik och sammansatt stadsmassa.

Utställningen visar elevernas val av specifika och typiska karaktärer i Norrköpings industristad som beskriver hur studenterna uppfattat Norrköpings unika rumslighet och stadskaraktär i just denna del. Eleverna valde mellan tre platser, alla med direkt anknytning till vattenkraften: själva kraftverket i Kv Oron 7, utloppet i Kv Kroken 13 och det gamla fängelset med inloppet. Uppdraget var att rita nya bostäder i kombination med en teater, stor eller liten, och valfria kompletterande funktioner; café, butik, verkstad, kontor, förskola, etc.
Studio 7 leds av Elizabeth Hatz och Peter Lynch.
Elever: Arjuna Benson, Johan Bärnström, Josefin Borg, Chen Qi, Du Han, Emma Ekman, Adnan Gacanin, Faiza Hussain, Gabriella Jakobsson, Hedda Jernæss, Daniel Elis Karlsson, Hwang Kisoo, Xiao Lu, Pontus Restadh, Elsa Sjögren, Åse Skaldeman, Mateusz Szpotowicz.
Utställningen Fragment och helhet är resultatet av studentarbeten som genomförts av arkitektelever vid Kungliga Tekniska Högskolan. Eleverna har identifierat ett antal platser i Norrköpings industrilandskap som sammanfört olika byggnadsdelar - fragment - med olika uttryck som tillsammans skapar en fungerande helhet. Eleverna har också skapat egna förslag på hur området kan utvecklas vidare.

Fragment och helhet visar projekt från STUDIO 7, Arkitekturskolan KTH. Projektet består av sjutton olika försök att möta det existerande med det nya. Bildmaterial och skisser illustrerar elevernas visioner. Målet har varit att skapa en fungerande helhet som för samman allt det som staden är till för: ett verkligt, rikt stadsliv.

I Norrköping förs stadens ursprung och minne samman med nya lager av verksamheter. Topografin och strömmen har gett själva uppkomsten till infrastrukturen, vattenkraften, industrierna, vilka påverkat gator, gränder, stränder och byggnader till en unik och sammansatt stadsmassa.

Utställningen visar elevernas val av specifika och typiska karaktärer i Norrköpings industristad som beskriver hur studenterna uppfattat Norrköpings unika rumslighet och stadskaraktär i just denna del. Eleverna valde mellan tre platser, alla med direkt anknytning till vattenkraften: själva kraftverket i Kv Oron 7, utloppet i Kv Kroken 13 och det gamla fängelset med inloppet. Uppdraget var att rita nya bostäder i kombination med en teater, stor eller liten, och valfria kompletterande funktioner; café, butik, verkstad, kontor, förskola, etc.
Studio 7 leds av Elizabeth Hatz och Peter Lynch.
Elever: Arjuna Benson, Johan Bärnström, Josefin Borg, Chen Qi, Du Han, Emma Ekman, Adnan Gacanin, Faiza Hussain, Gabriella Jakobsson, Hedda Jernæss, Daniel Elis Karlsson, Hwang Kisoo, Xiao Lu, Pontus Restadh, Elsa Sjögren, Åse Skaldeman, Mateusz Szpotowicz.

Aktuella utställningar