Alla ska passa in

Alla ska passa in

27 februari 2016-5 juni 2016Hur känns det att bli utfryst? Vilka mekanismer ligger bakom? Och vad kan vi göra när vi har dömt orättvist? Med utgångspunkt i ungas berättelser utforskar Alla ska passa in relationen mellan gruppen och individen. I nio moduler får besökaren titta närmare på stereotyper om kropp, kön, klass, ålder, funktionshinder, åsikt, bakgrund, sexualitet och tro.

Utställningen handlar om paradoxen med vårt dömande. Å ena sidan måste vi döma varandra, eftersom ingen grupp kan fungera utan lagar, spelregler eller normer. Å andra sidan blir grupper snart outhärdliga ifall vi dömer för snabbt, för hårt eller utifrån föråldrade värderingar.

Med utgångspunkt i 40 olika berättelser skrivna av ungdomar runt om i Sverige, får besökaren sätta sitt dömande under en granskande lupp. Och fråga sig vad det kan ha för konsekvenser för andra människor.
Hur känns det att bli utfryst? Vilka mekanismer ligger bakom? Och vad kan vi göra när vi har dömt orättvist? Med utgångspunkt i ungas berättelser utforskar Alla ska passa in relationen mellan gruppen och individen. I nio moduler får besökaren titta närmare på stereotyper om kropp, kön, klass, ålder, funktionshinder, åsikt, bakgrund, sexualitet och tro.

Utställningen handlar om paradoxen med vårt dömande. Å ena sidan måste vi döma varandra, eftersom ingen grupp kan fungera utan lagar, spelregler eller normer. Å andra sidan blir grupper snart outhärdliga ifall vi dömer för snabbt, för hårt eller utifrån föråldrade värderingar.

Med utgångspunkt i 40 olika berättelser skrivna av ungdomar runt om i Sverige, får besökaren sätta sitt dömande under en granskande lupp. Och fråga sig vad det kan ha för konsekvenser för andra människor.

Aktuella utställningar

Boka gruppbesök

Vill du besöka oss som skola, förskola eller vuxengrupp? Boka här!