9till5

9till5För andra året i rad visar Arbetets museum bilder i samarbete med Fotoskolan i Gamleby. Tjugofem studenter har under våren 2015 valt att tolka temat arbete i fotografisk bild. Resultatet är en utställning med gestaltningar som bland annat tolkar kroppsarbete, hur det en gång var och hur samtidens hälsoproblem har förändrat synen på ordet.

Porträtt, stilleben, iscensatt fotografi och montage är exempel på utförande. Här finns till och med något verk i den dokumentära traditionen.

Hur eleverna har valt att tolka arbete skiftar brett. I utställningen får bland annat begreppet kroppsarbete en ny innebörd och vi kan se gestaltningar av den hårda vägen till framgång i kreativa yrken. Ett verk visar den historiska textilstadens queerperspektiv, ett annat visar vad man får offra för att ligga på topp. Några har ägnat sig åt att skildra konsekvenserna av ett alltför stort fokus på arbete; utbrändhet, en känsla av otillräcklighet och kraschade relationer. Priset att alltid vara uppkopplad är högt. Stress, press, blod, svett och tårar. Är det möjligt att upprätthålla relationer i ett månggifte där jobbet är den största energitjuven? Leka löneslav, ungdomsarbetslöshet och arbetande ungar. Vem får lida för att vi ska kunna konsumera?

Det som förenar alla dessa uttryck är en kärlek till den fotografiska bilden och de inneboende möjligheter den ger att kommunicera personliga reflektioner, sinnesstämningar och upplevelser.

Fotoutställningen 9till5 visas på Arbetets museum under tiden 30 maj till 20 september.

Utställningen är producerad av Yrkeshögskolan Fotograf för reklam och magasin, Fotoskolan i Gamleby med stöd av Landstinget i Kalmar län.
För andra året i rad visar Arbetets museum bilder i samarbete med Fotoskolan i Gamleby. Tjugofem studenter har under våren 2015 valt att tolka temat arbete i fotografisk bild. Resultatet är en utställning med gestaltningar som bland annat tolkar kroppsarbete, hur det en gång var och hur samtidens hälsoproblem har förändrat synen på ordet.

Porträtt, stilleben, iscensatt fotografi och montage är exempel på utförande. Här finns till och med något verk i den dokumentära traditionen.

Hur eleverna har valt att tolka arbete skiftar brett. I utställningen får bland annat begreppet kroppsarbete en ny innebörd och vi kan se gestaltningar av den hårda vägen till framgång i kreativa yrken. Ett verk visar den historiska textilstadens queerperspektiv, ett annat visar vad man får offra för att ligga på topp. Några har ägnat sig åt att skildra konsekvenserna av ett alltför stort fokus på arbete; utbrändhet, en känsla av otillräcklighet och kraschade relationer. Priset att alltid vara uppkopplad är högt. Stress, press, blod, svett och tårar. Är det möjligt att upprätthålla relationer i ett månggifte där jobbet är den största energitjuven? Leka löneslav, ungdomsarbetslöshet och arbetande ungar. Vem får lida för att vi ska kunna konsumera?

Det som förenar alla dessa uttryck är en kärlek till den fotografiska bilden och de inneboende möjligheter den ger att kommunicera personliga reflektioner, sinnesstämningar och upplevelser.

Fotoutställningen 9till5 visas på Arbetets museum under tiden 30 maj till 20 september.

Utställningen är producerad av Yrkeshögskolan Fotograf för reklam och magasin, Fotoskolan i Gamleby med stöd av Landstinget i Kalmar län.

Aktuella utställningar