100 % kamp – Sveriges historia

100 % kamp – Sveriges historia

19 januari – 5 maj 2019Rättigheter är en grundstomme i ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Rösträtt, rätten att leva, bo arbeta och älska på lika villkor – det är exempel som många ser som en självklarhet i Sverige idag. Dessa rättigheter har inte uppstått av sig själva, de är resultatet av olika kamper som förts. Men vad händer om vi tar dessa rättigheter för givet?

Här kan vi lära av historien och blicka tillbaka till den tid då våra mest grundläggande rättigheter ännu inte fanns i Sverige.

Utställningen 100 % kamp – Sveriges Historia berättar om människor som kämpar för att få rätt att leva livet fullt ut i ett jämlikt Sverige. Genom teman som rätten till kroppen, rätten till vardag och reaktioner mot rättigheter skildras rättighetskamper i det förflutna och i samtiden; kampen för att få leva, bo, arbeta, älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön eller ursprung. I utställningen berättas om vad avsaknaden av rättigheter kan innebära för människor liv.

Arbetets museum har lagt till stationer med lokalt perspektiv i utställningen. Där har vi valt att särskilt lyfta fram textilarbeterskornas kamp i Norrköping samt äldre HBTQ-personers berättelser.

 

Vernissage


Lördag 19 Jan 2019 kl. 13:45 - 15:00. Välkomna!

Vernissageprogram & info

 

För lärare


Vill du ta med din skolklass på en visning av 100% kamp? Välkommen att skicka in en visningsförfrågan via vår hemsida!

Koppling till läroplanen: Visningen svarar upp mot det centrala innehållet om demokrati och mänskliga rättigheter i GY–11 och riktar sig till högstadiets åk 9 och gymnasiet. Utgångspunkten ligger i Skolverkets riktlinjer för skolans arbete med demokrati och mänskliga rättigheter. För att underlätta fortsatt arbete i skolan efter visningen finns också en kostnadsfri lärarhandledning att ladda ner:

Lärarhandledning100 procent kamp (pdf)

Visningen är 60 min, max 30 elever/grupp.

Kostnad: 500 kr.

Vid frågor, kontakta pedagogik@arbetetsmuseum.se
100% kamp – Sveriges historia är en vandringsutställning och producerad av Regionmuseet Kristianstad i samarbete med Historiska museet, Sundsvalls museum och Västmanlands läns museum. Finansiering med stöd av Postkodlotteriet. De lokala delarna i utställningen, om rättighetskamper i Norrköping, är producerade av Arbetets museum. 

Foto bilder nedan: Evelyn Thomasson/Regionmuseet Kristianstad
Rättigheter är en grundstomme i ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Rösträtt, rätten att leva, bo arbeta och älska på lika villkor – det är exempel som många ser som en självklarhet i Sverige idag. Dessa rättigheter har inte uppstått av sig själva, de är resultatet av olika kamper som förts. Men vad händer om vi tar dessa rättigheter för givet?

Här kan vi lära av historien och blicka tillbaka till den tid då våra mest grundläggande rättigheter ännu inte fanns i Sverige.

Utställningen 100 % kamp – Sveriges Historia berättar om människor som kämpar för att få rätt att leva livet fullt ut i ett jämlikt Sverige. Genom teman som rätten till kroppen, rätten till vardag och reaktioner mot rättigheter skildras rättighetskamper i det förflutna och i samtiden; kampen för att få leva, bo, arbeta, älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön eller ursprung. I utställningen berättas om vad avsaknaden av rättigheter kan innebära för människor liv.

Arbetets museum har lagt till stationer med lokalt perspektiv i utställningen. Där har vi valt att särskilt lyfta fram textilarbeterskornas kamp i Norrköping samt äldre HBTQ-personers berättelser.

 

Vernissage


Lördag 19 Jan 2019 kl. 13:45 - 15:00. Välkomna!

Vernissageprogram & info

 

För lärare


Vill du ta med din skolklass på en visning av 100% kamp? Välkommen att skicka in en visningsförfrågan via vår hemsida!

Koppling till läroplanen: Visningen svarar upp mot det centrala innehållet om demokrati och mänskliga rättigheter i GY–11 och riktar sig till högstadiets åk 9 och gymnasiet. Utgångspunkten ligger i Skolverkets riktlinjer för skolans arbete med demokrati och mänskliga rättigheter. För att underlätta fortsatt arbete i skolan efter visningen finns också en kostnadsfri lärarhandledning att ladda ner:

Lärarhandledning100 procent kamp (pdf)

Visningen är 60 min, max 30 elever/grupp.

Kostnad: 500 kr.

Vid frågor, kontakta pedagogik@arbetetsmuseum.se
100% kamp – Sveriges historia är en vandringsutställning och producerad av Regionmuseet Kristianstad i samarbete med Historiska museet, Sundsvalls museum och Västmanlands läns museum. Finansiering med stöd av Postkodlotteriet. De lokala delarna i utställningen, om rättighetskamper i Norrköping, är producerade av Arbetets museum. 

Foto bilder nedan: Evelyn Thomasson/Regionmuseet Kristianstad

Aktuella utställningar

Boka gruppbesök

Vill du besöka oss som skola, förskola eller vuxengrupp? Boka här!