”Mer, mer, mer!=) Det behövs för att vi ska fortsätta utvecklas” citat av kursdeltagare

Under tre år har Arbetets museum och ArbetSam kunnat erbjuda ca 20 kurser per år speciellt inriktade och anpassade för ideellt arbetande arbetslivsmuseer. Den omfattande kursverksamheten har kunnat genomföras på grund av extra projektmedel från Kulturdepartementet på en miljon per år under perioden 2013-2016.

Kurserna har genomgående varit mycket uppskattade och vi hade hoppats på en fortsatt stöd riktat mot landets arbetslivsmuseer.

I den föreslagna budgeten från Kulturdepartementet finns inte längre medel avsatta för detta och vi vill därför ha ert stöd i att göra ett upprop riktat mot Kulturdepartementet att åter satsa på stöttning av arbetslivsmuseer ute i landet!

Vi har haft ambitionen att förlägga kurser på många orter i landet och har genomfört drygt 50 kurser från Osby i Skåne till Lycksele i Lappland under de senaste tre åren. Bland kursinnehållet finns den återkommande ”Lilla museiskolan”, Söka-pengar-kurser och ett stort utbud tekniska och branschspecifika kurser inom maskinvård, vattenhjul och inom textilhistoria.

Kurserna har varit speciellt inriktade mot arbetslivsmuseerna och deras behov och villkor då de ofta drivs med en liten budget och av ideellt arbetande personer med specialkunskaper i verksamheten. Låga kostnader för att delta i kurserna för arbetslivsmuseerna kan ofta vara avgörande för om man har möjlighet att delta. En väsentlig del av kursverksamheten har varit att tradera kunskap som riskerar att mistas eller falla i glömska. Arbetslivsmuseernas visar specifik kunskap som färre och färre besitter och som kommande generationer behöver förstå för att historien ska bli begriplig. Kontinuerlig återväxt i det ideella arbetet där medelåldern kan vara hög är en av utmaningarna för dessa museer.

Utbildning och kunskapsöverföring på arbetslivsmuseerna är avgörande för att kunna driva verksamheten vidare. Kurserna är även mötesarenor för nätverkande och möjligheter lära av varandra, skapa nya samarbeten vilket ger en utökad utvecklingspotential för arbetslivsmuseerna.

För en ringa kostnad har många tagit del av kursverksamheten runt om i landet, det vill vi fortsätta med!

Vi behöver ert stöd i arbetet att få tillbaka stödet för arbetslivsmuseer! Det gör du genom att skicka ett mail till helena.tornqvist@arbetetsmuseum.se med ditt namn och eventuell organisation på detta upprop för ökat stöd till kursverksamheten för arbetslivsmuseerna. Skicka mailet snarast. Arbetets museum kommer sedan överlämna namnlistorna till Kulturdepartementet. Tack för hjälpen!

Bild: Ur Lilla Museiskolan. Foto: Mattias Lunell