Genom appen Izi Travel finns utställningen Jobbcirkus nu tillgänglig med ljudspår och texter på flera språk. Appen är gratis och finns både för iPhone och Android.

Utställningen Jobbcirkus ska hjälpa sjunde-, åttonde- och niondeklassare att reflektera kring gymnasievalet och olika yrkesbanor. Utställningen är också ett värdefullt stöd för lärare, studie- och yrkesvägledare och andra som på olika sätt arbetar med att stötta elever inför valet till gymnasiet.

Nu finns en audioguide med flera språk som stöd för att fler ska kunna ta till sig utställningen. Appen Izi Travel är gratis att ladda ner och finns både för iPhone och Android. I dagsläget finns ljudspår och texter om utställningen Jobbcirkus på följande språk:

  • arabiska
  • bosniska
  • spanska
  • tigrinja
  • somaliska

och

  • dari (endast ljudspår)

Vid entrén till utställningen finns en instruktion som visar hur du laddar ner appen Izi Travel och hur du hittar informationen om utställningen.