Digitalt årsmöte med Arbetets museums vänförening 2021

Bästa museivänner!
Året som gått blev inte som vanligt. Årsmötet 21 mars fick hastigt ställas in på grund av corona-virusets utbrott. Årsmöte 14 november fick också ställas in när smittspridningen tog fart igen och nya restriktioner kom. Styrelsen har nu beslutat att kalla till årsmöte 2021 digitalt via Microsoft Teams, tisdag den 23 mars 2021 kl 18.00

Du deltar i mötet live hemma framför din dator och kommer in direkt via din vanliga webbläsare. Anmäl ditt intresse för deltagande via bifogad länk eller genom att besöka Arbetets museums hemsida och klicka dig fram till Vänföreningen.

Vi vill gärna ha din anmälan senast den 15 mars:
Anmäl dig här

Frågor rörande årsmötet kan ställas till ordförande Li Teske, telefon 070 948 10 33.

Länk till Teams-mötet kommer i god tid att skickas ut till den e-postadress du har angivit i anmälan. Med i länken bifogas instruktioner och årsmöteshandlingar för 2019 och 2020.

Anmälan efter den 15/3 kan göras till Nina Weibull Strömberg för att få länken till mötet nina.weibull@arbetetsmuseum.se

Årsmötet ska behandla verksamhetsåren 2019 och 2020, besluta om ansvarsfrihet för styrelsen, välja styrelse, revisorer och valberedare. Årsmötet beslutar också om medlemsavgifter för 2021 och 2022. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter.

Eftersom all verksamhet i princip upphörde från april 2020 kommer styrelsen att föreslå årsmötet att besluta om en kompensation för medlemsavgiften 2020. Förslaget lyder: Då inga aktiviteter har kunnat genomföras under 2020 föreslår styrelsen att betald medlemsavgift för 2020 även gäller för 2021.

Varmt välkommen! Styrelsen

Kontakta vänföreningen