Under tisdagen och onsdagen anordnades en textilmaskinskonferens på Arbetets museum. Konferensen, där ett 30-tal personer deltog, var en uppföljning till textilkonferensen som hölls i Rydal i oktober förra året.

Under förra årets textilkonferens i Rydal knöts viktiga kontakter mellan representanter från allt från museer och institutioner till verksam industri. Detta gav mersmak för vidare samverkan, och en uppföljande konferens anordnades därför på Arbetets museum i Norrköping den 10-11 mars. Målet med konferensen var att ytterligare fördjupa samarbetet och bredda nätverket.

På programmet stod bland annat visning av Norrköpings stadsmuseers textilmaskiner under ledning av Sofia Wallin, samt en föreläsning med Bengt Spade – maskinhistoriker och guru inom maskinvård. Konferensen avslutades med ett studiebesök vid Björke vävstuga på onsdagseftermiddagen.

Läs mer om konferensen samt kommande konferenser/aktiviteter på ArbetSams hemsida.