Under sportlovsveckan är det slutspurt för Svärta – Svenska fotografer i den tunga industrin 1968–1974, som visas sista dagen 23 februari. Ta chansen att se ett tidsdokument som berör, signerat Yngve Baum, Jean Hermanson och Odd Uhrbom.

Läs mer om utställningen

Foto: Jean Hermanson