Vänföreningens styrelse

Ordförande

Li Teske

Reenstiernagatan 66, 602 12 Norrköping

Tel: 070 – 948 10 33

teske[at]telia.com

Sekreterare

Berit Karlsson

Stafettgatan 1, 603 74 Norrköping

Tel 070-394 02 84

bibbi.karlsson@telia.com

Kassör

Eva Renholm

Arbetets museum, Laxholmen 602 21 Norrköping

Tel arbete: 011-23 17 07 Tel bostad: 0155-28 14 98

eva.renholm@arbetetsmuseum.se

Ledamöter

Jacqueline De Zardán

Pim Martina Elfving

Lars Lackemo