Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Söka pengar-kursen

Självstudieversion

Detta är en webbaserad självstudieversion av av en kurs som hålls i webbinariform och även på plats i kulturarvsverskamheter. Här får du en genomgång av grunderna i hur du söker pengar till kulturarvet, en överblick av bidrag och fonder samt tips för att vässa er ansökan.

Den digitala versionen består av filmade föreläsningar uppdelade i kapitel. Använd med fördel den digitala versionen som självstudiematerial, komplettering till den fysiska eller webbinariebaserade kursen, eller som underlag till grupparebete, exempelvis inom en studiecirkel. Kursen är helt avgiftsfri.

Söka pengar-kursen genomförs i samarbete mellan Arbetets museum och ArbetSam

Meny

Kursdelarna ligger samlade på en och samma sida.
Här är en överblicksmeny som hjälper dig att navigera.
1 Introduktion
2 ANSÖKNINGSARBETET
3 BUDGET
4 TIDPLAN
5 BIDRAGSFORMER
6 SPONSRING
7 INSAMLING
8 AVSLUTNING

1 Introduktion

Introduktion
1.03 min

Reflektionsövning innan kursmomenten: Bedömning av ansökan
Ta rollen som bidragsgivare, och bestäm vilken av dessa ansökningar som du ska ge bidrag. Läs ansökningarna i PDF-dokument som du laddar ned strax här nedanför. Reflektera sedan individuellt och rangornda: Vilken är bäst? Vilken är sämst? Finns någon som ligger på gränsen till att få stöd? Om ni gör övningen i en grupp, läs, fundera och berätta sedan för varandra hur ni resonerar i era bedömningar.

Övningen är tvådelad, där du efter genomförd kurs får reflektera igen, och fundera över eventuella omprioriteringar i din bedömning.

Ladda ned ansökningsdokumentet här (PDF, 216 kB)

Övningsbeskrivning
0.39 min
Det pedagogiska värdet blir störst om du gör denna övning innan du genomför de följande kursstegen.

2 Ansökningsarbetet

1. Dåliga ansökningar
1.53 min

2. Era behov och syften
2.30 min

3. Verksamhet eller projekt?
1.23 min
Gruppövning
Vad behöver ni söka pengar till i nuläget? Fundera och diskutera. Är det ett akut ändamål? Finns flera parallella behov?
4. Vad ska en ansökan innehålla?
2.00 min
5. Skriva ansökan: Snabba tips
1.21 min

6. Betrakta ansökan utifrån
1.06 min

3 Budget

7. Gör en verklig och tydlig budget
1.12 min
8. Balanserad budget
0.43 min
Reflektionsövning
Vad är svårast med att skapa en budget? Fundera, och om ni är en grupp, diskutera.

4 Tidplan

9. Tiden går fort vid en ansökan
2.00 min
10. Respektera deadlines
0.39 min
11. Skapa en realistisk tidplan
1.06 min
12. Snabbstarta tidplanen på 10 minuter
3.01 min
Reflektionsövning
Vad är svårast med att skriva en bidragsansökan? Fundera, och om ni är en grupp, diskutera.

5 Bidragsformer

13. Bidragsformer: Statligt
1.27 min
14. Bidragsformer: Statligt del 2
0.54 min
15. Bidragsformer: Statligt del 3
0.48 min
16. Bidragsformer: Regionalt
0.52 min
17. EU: Leaderprogrammet
1.27 min
18. Norden
1.09 min

19. Lokala stöd
1.32 min
20. Kommunal kultur- och fritidsbudget
1.24 min
21. Privata fonder och stiftelser
1.04 min
22. Allmänna arvsfonden
1.12 min
23. Postkodstiftelsen
2.18 min

24. Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur
0.26 min

6 Sponsring

25.Kultursponsring
1.16 min
26. Sponsorns mål med sponsring
1.55 min

7 Insamling

27. Donationer
0.51 min
28. Crowdfunding
1.14 min
29. Lyckat exempel på crowdfunding
0.56 min
Gruppövning
Vilket tema skulle ni använda för en insamlingskampanj?

8. Avslutning

Reflektionsövning: Bedömning av ansökan
Här följer en genomgång av de fyra ansökningarna du gjorde en bedömning av i början av kursen. Har du förändrat något i din bedömning, nu när kursen är genomgången? I filmen beskrivs vad en bedömare tittar på, och vissa detaljer poängteras, som kan vara avgörande för om en ansökan beviljas. Håller du med det som beskrivs i filmen?

Genomgång av ansökningarna
24.04 min

30. Avslutning
0.35 min

Efterord: Var proaktiva

Ni är en viktig del av Sveriges kulturarv!
Bidrag är bara en liten del av er ekonomiska potential.
Lär er entreprenörskap: Hitta egna ben att stå på, dra in mer egna pengar genom att vara proaktiva och kreativa.
Ju mer pengar ni själva kan generera, desto bättre verksamhet kommer ni att skapa.
Kolla också in kursen Lyft er ekonomi.

Fördjupning

Botanisera vidare på sidan för Finansineringsstöd. Där finns dokumentation, guider, kurser och fler tips.

Bilder fr v: 1) Wij valsverk industrimuseum, Ockelbo. 2) Kanalmuseet, Håverud. 3) Siljansfors Skogsmuseum, Mora. Foto: Magdalena Åkerström