Nu visar vi utställningen Fragment och Helhet, med skisser och modeller av arkitektstudenter vid KTH, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

De har i ett projektarbete om ”Industristaden” undersökt tre platser i Norrköping där gammal bebyggelse möter ny på ett spännande sätt. Tre platser där studenterna också föreslår olika idéer för att utveckla staden vidare och ge plats för mer bostäder, barnomsorg, kultur och andra delar som behövs i en stad.

Läs gärna mer om utställningen här, och se den på Arbetets museum, plan 7.