Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Samlingar & Forskning

Via vår forsknings- och dokumentationsavdelning samlar vi in människors vardagsberättelser och yrkesminnen. Berättelserna utspelar sig både i nutid och historiskt. Genom dessa insamlingar bevaras upplevelser av vardagslivet, arbetslivet och förhållandena på arbetsmarknaden.

Hur går insamlingarna till?

En insamling går till så att vi efterlyser människors skriftliga berättelser om arbete och liv, exempelvis i press eller via internet. Berättelser kan även samlas in genom intervjuer och skriv- eller berättarcirklar. En dokumentation består vanligen av intervjuer och fotodokumentation av människor och miljöer på en arbetsplats. Ibland ingår även fältarbete där forskare är med på arbetsplatsen och följer dem som jobbar där.

Vad händer med det insamlade materialet?

Idag har vi fler än 2600 intervjuer och minnesberättelser i våra arkiv – drygt 17 hyllmeter med erfarenheter från arbete och vardagsliv. Dessa berättelser gestaltas i våra utställningar och presenteras i skrifter och publikationer. Vissa av dessa publikationer kan du köpa i museets butik. Du kan läsa mer om våra insamlingsprojekt under fliken Insamlingar.

Lämna din berättelse

Vi vill gärna ta del av din egen berättelse om arbete och vardagsliv. Du kan till exempel berätta om din bakgrund, din familjesituation eller dina arbetsvillkor – du väljer helt själv. Berättelsen kommer att bevaras i vårt arkiv och finnas tillgänglig för framtida forskning, utställningar och publikationer, även på nätet. Du får självklart vara anonym. Skriv kort eller långt – men skriv!

Till formulär och mer information

Publikationer

Insamlingar

Museet har ett rikt material av minnes-insamlingar och dokumentationsprojekt. Sedan museet öppnade 1991 har vi samlat in yrkesminnen och människors personliga berättelser om arbete och vardagsliv. En dokumentation består vanligen av intervjuer och fotodokumentation av människor och miljöer på en arbetsplats. Ibland ingår även fältarbete där forskare är med på arbetsplatsen och följer dem som jobbar där.

Arbetslivskonferenser

Arbetets museum arrangerar regelbundet yrkeshistoriska konferenser och seminarier. Vi strävar efter att dessa möten ska vara gränsöverskridande. Vi vill öppna upp för samtal mellan forskare och personer som arbetar med arbetslivsfrågor inom olika verksamheter.

Läs och lyssna

Arbetets museum samlar på berättelser om människors vardag. Här kan du läsa och lyssna på några av berättelserna som finns i vårt arkiv, människors egna röster om arbete och vardagsliv.

Forskning

Arbetets museum har som uppgift att dokumentera, utforska och skildra kvinnors och mäns arbetsliv i historien och samtiden.

Arbetets museums forskningsprogram Yrken och arbetsliv i nya former (2000), anger riktningen i vår verksamhet.

Kontakt

Har du frågor gällande forskning, insamlingar eller arkiv? Kontakta oss via arkivet@arbetetsmuseum.se eller tel. 011‑23 17 24.