med anledning av felaktig information i Musikhjälpen angående Furhat i rekrytering

I fredags den 17:e december 2021 var Arbetets museum inbjudna till den så kallade buren i Musikhjälpen. Detta för att marknadsföra vår auktion på en dejt med roboten Furhat som vi visar i vår utställning Digitopia. Under det direktsända samtalet ställdes frågan om sociala robotars användningsområden och museichef Niklas Cserhalmi pratade då om hur artificiell intelligens kan användas vid rekrytering och hur det är tänkt att fungera som en metod där en fördomsfri robot gör bättre rekryteringar än människor som påverkas av förutfattade meningar om kandidaterna. Denna tjänst finns redan tillgänglig idag via det svenska bolaget Tengai, som har utvecklat en rekryteringstjänst med hjälp av roboten Furhat. Niklas Cserhalmi redogjorde i sammanhanget för hur algoritmer påverkats av sina programmerare och hur dessa rekryteringar ledde till vinklade beslut. Tyvärr förtydligade inte Niklas att dessa exempel hänvisar till experiment gjorda på 2010-talet av utländska bolag, utan gav uttryck för att Tengais rekryteringstjänst med roboten Furhat fungerar på samma dysfunktionella sätt, vilket såldes är felaktigt.

Efter programmet kontaktades Arbetets museum av företaget Furhat Robotics som upplyste om att den information som gått ut var inkorrekt. Följande text skickades till Musikhjälpen strax efter programmets avslut:

”Rättelse Musikhjälpen. Jag har uppmärksammats på att jag gav fel information i radioinslaget om Furhat i Musikhjälpen idag. Det jag refererade till angående rekrytering visade sig handla om hur andra företag har försökt arbeta med rekrytering med hjälp av AI för flera år sedan. Dessa andra företag arbetar inte, och har aldrig arbetat, inom fältet social robotik, och har ingen koppling till varken Furhat eller deras kunder. Den programvara som används för rekrytering på Furhats plattform har fått mycket god feedback, både från användare och i vetenskapliga studier. Det finns alltså ingen koppling mellan den fakta som jag presenterade, och Furhats användning inom rekrytering. Finns det en möjlighet att Musikhjälpen antingen kompletterar med denna information, alternativt plockar bort det befintliga klippet, så att rätt information når ut till lyssnare?”

– Arbetets museum är en plats för samtal, i utställningen Digitopia vill vi diskutera hur artificiell intelligens och robotisering påverkar arbetsliv och vardagsliv. Att utställningen och museets företrädare baserar den diskussionen på fakta och aktuella uppgifter är av allra största vikt. Att jag genom att gå ut med föråldrad information potentiellt har skadat Furhat Robotics och deras kunder beklagar jag djupt, skriver Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum

Arbetets museum vill även rikta en ursäkt till Tengai och Furhat Robotics för det inträffade. I arbetet med utställningen Digitopia kommer vi under många år i möten med skolor, arbetslag, näringsliv och övriga besökare framöver bidra till att ge en nyanserad och korrekt bild av robotar, AI och dess möjligheter.