Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Pristagare 2016

Christoffer Hjalmarsson får 20 000 kronor för sin starka och omskakande bildjournalistik. Oavsett om platsen är Majdantorget i Kiev eller Husby centrum hittar han alltid den tiondels sekunden som fångar världen som är. Med mästerlig närvarokänsla låter han linsen möta våldet och vår tids oro, men också det lilla livet som trots allt pågår. Christoffer Hjalmarssons bilder är ett fönster mot världen, som inbjuder till både fördjupning, inkännande och uppvisar – inte minst – orädd solidaritet.

Linda Forsell får 20 000 kronor för sitt brinnande engagemang för utsatta kvinnor och barn. Hennes projekt drivs av ett socialt patos och framför allt, stor respekt för dem hon möter. I projekt som ”Cause of Death: Woman” och ”Children Who Have Children” växer bilderna till gripande berättelser om de kvinnor och barn i stor social utsatthet. Linda Forsell lyfter – utan effektsökeri – ut dessa svåra ämnen i ljuset för oss alla att se och försöka förstå.

Helga Härenstam får 20 000 kronor för sitt sätt att balansera fakta och fiktion i det lilla och nära livet. I hennes projekt – ofta en kombination av text och bild – ställs det till synes banala vardagslivet i förgrunden och tillerkänns en mening. Med ett öga för detaljer, ofta med en humoristisk glimt och äldre damer i centrum, låter hon modigt den dokumentära bilden ge näring till det mer fantastiska och fantasieggande.

Eva Dahlman får som årets ”eldsjäl” 20 000 kronor för sina mångåriga insatser som folkbildare på fotografins område. Från chef för Nordiska museets fotosekretariat till förste bibliotekarie på Kungliga biblioteket. I sin gärning som fotohistoriker och etnolog har hon vårdat det fotografiska arvet i både skrift och föreläsningar. Det har inte sällan handlat om kvinnliga fotografer, bortglömda och tabubelagda motiv. I Eva Dahlmans spår träder nya konstnärliga och kulturhistoriska världar fram – senast uttryckta i boken ”Exponerad tid” om bygdefotografen Johan Emanuel Thorin.

Prisutdelning 2016

Årets prisutdelning äger rum lördagen den 15 oktober 2016, kl 13:00. Alla pristagare närvarar och medverkar med föreläsningar. Programmet pågår från 13.00 till ca 18:00.

Vill du närvara vid årets prisutdelning?

Anmäl dig enkelt här.

Helga-771x771

Helga Härenstam

Linda-771x771

Linda Forsell

Christoffer Hjalmarsson

Christoffer Hjalmarsson

NordicPhotos

Eva Dahlman