Ursäkta röran – omställning pågår, Workshops och visningar

Ursäkta röran - omställning pågår

Workshops och visningar

Sjuktalen ökar och allt högre krav ställs på att arbetsgivare ska arbeta förebyggande med arbetsmiljöarbete på den egna arbetsplatsen. Genom Arbetets museums nya utställning får du och din organisation de verktyg ni behöver och chans att skapa delaktighet bland medarbetarna i arbetsmiljöarbetet. Tillsammans lyfter vi blicken, tänker långsiktigt, strategiskt och ger vägledning till att ligga steget före, istället för akuta ”här och nu-lösningar”.

Workshops med konkreta verktyg

Alla organisationer är olika, med olika behov, mål, förutsättningar och möjligheter. Vi erbjuder en liten och stor verktygslåda. Den lilla verktygslådan ger dig en inspirerande visning av utställningen Ursäkta röran- omställning pågår som passar dig som vill kombinera en visning med andra möten på museet. I den stora verktygslådan kommer du att få verktyg som ger dig vägledning inom följande områden;

 • Friskfaktorer för en hållbar arbetsplats
 • Kompetensinventering för företag och individer
 • Omställningar igår och idag. Vilka utmaningar måste vi hantera?
 • Bättre arbetsmiljö genom inspirerande exempel på innovationer inom offentlig och privat sektor

Under en workshop hos oss ges deltagarna möjlighet att:

 • Reflektera, diskutera och identifiera olika utmaningar som kan finnas på arbetsplatser.
 • Komma med egna lösningar på utmanande situationer och ta del av hur andra hanterat dem!
 • Medvetandegöra och synliggöra sina egna och andras kompetenser.
 • Prova på olika metoder för att jobba med kreativitet för att tillsammans hitta nya oväntade lösningar.
 • Tillåta varandra att tänka utanför boxen och se nya möjligheter!
 • Reflektera över vad det kan innebära att kliva utanför sin egen komfortzon.

Inspirationsbox!

I samband med workshopen får gruppen med sig en inspirationsbox att ta med tillbaka till arbetsplatsen. I inspirationsboxen finns tips och verktyg för fortsatt arbete med era frågor.


Våra olika visningskoncept

Lilla verktygslådan

 • 180 kr/person (minimidebitering 3500 kr/grupp)
 • Max 30 personer per grupp
 • 45 minuters visning med guide i utställningen

Stora verktygslådan

 • 380 kr per person (minimidebitering 4500 kr/grupp)
 • Max 12 personer per grupp
 • 2 timmars workshop med museipedagog
 • Inspriationsbox för eget arbete efter besöket
 • OBS! Antalet workshops är begränsat under tiden 1 oktober 2017 till 30 april 2018

bokning

Bokningsförfrågan sker via konferens@arbetetsmuseum.se. Tel. 011-231700

Observera att antalet workshops är begränsat.

 

Sjuktalen ökar och allt högre krav ställs på att arbetsgivare ska arbeta förebyggande med arbetsmiljöarbete på den egna arbetsplatsen. Genom Arbetets museums nya utställning får du och din organisation de verktyg ni behöver och chans att skapa delaktighet bland medarbetarna i arbetsmiljöarbetet. Tillsammans lyfter vi blicken, tänker långsiktigt, strategiskt och ger vägledning till att ligga steget före, istället för akuta ”här och nu-lösningar”.

Workshops med konkreta verktyg

Alla organisationer är olika, med olika behov, mål, förutsättningar och möjligheter. Vi erbjuder en liten och stor verktygslåda. Den lilla verktygslådan ger dig en inspirerande visning av utställningen Ursäkta röran- omställning pågår som passar dig som vill kombinera en visning med andra möten på museet. I den stora verktygslådan kommer du att få verktyg som ger dig vägledning inom följande områden;

 • Friskfaktorer för en hållbar arbetsplats
 • Kompetensinventering för företag och individer
 • Omställningar igår och idag. Vilka utmaningar måste vi hantera?
 • Bättre arbetsmiljö genom inspirerande exempel på innovationer inom offentlig och privat sektor

Under en workshop hos oss ges deltagarna möjlighet att:

 • Reflektera, diskutera och identifiera olika utmaningar som kan finnas på arbetsplatser.
 • Komma med egna lösningar på utmanande situationer och ta del av hur andra hanterat dem!
 • Medvetandegöra och synliggöra sina egna och andras kompetenser.
 • Prova på olika metoder för att jobba med kreativitet för att tillsammans hitta nya oväntade lösningar.
 • Tillåta varandra att tänka utanför boxen och se nya möjligheter!
 • Reflektera över vad det kan innebära att kliva utanför sin egen komfortzon.

Inspirationsbox!

I samband med workshopen får gruppen med sig en inspirationsbox att ta med tillbaka till arbetsplatsen. I inspirationsboxen finns tips och verktyg för fortsatt arbete med era frågor.


Våra olika visningskoncept

Lilla verktygslådan

 • 180 kr/person (minimidebitering 3500 kr/grupp)
 • Max 30 personer per grupp
 • 45 minuters visning med guide i utställningen

Stora verktygslådan

 • 380 kr per person (minimidebitering 4500 kr/grupp)
 • Max 12 personer per grupp
 • 2 timmars workshop med museipedagog
 • Inspriationsbox för eget arbete efter besöket
 • OBS! Antalet workshops är begränsat under tiden 1 oktober 2017 till 30 april 2018

bokning

Bokningsförfrågan sker via konferens@arbetetsmuseum.se. Tel. 011-231700

Observera att antalet workshops är begränsat.

 

Så tyckte vi!

Alla var nöjda med besöket, lugnt tempo och roligt att kunna se hur vårt arbetsliv har förändrats och fortsätter att förändras. Därför är det extra viktigt att kunna tänka innovativt och utanför ramarna. /Ann Lövgren, Motala kommun

Utställningen gav ett vidgat perspektiv och en större förståelse för arbetslivets ständiga förändringar och nya utmaningar som följer med dem. På gott och på ont. /Andreas Scoufias, Marieborgs folkhögskola

Stort tack för en jättebra vistelse på Arbetets museum. Det var en fantastisk miljö att ha konferens vid och utställningen var jättebra! /Susanna Stymne Airey, AFA-försäkringar