Är du gigjobbare – eller känner du någon som är det? Då vill vi höra om ditt arbete! (Information in English below)

Arbetets museum vill intervjua dig som arbetar eller har arbetat inom det som kallas gigekonomin. Det innebär att du får dina uppdrag genom en app. Ofta använder du din egen cykel, bil eller moped för att leverera varor, paket eller mat. Hur är en dag på ditt jobb? Vi är nyfikna!

Din berättelse görs anonym och kommer ingå i en utställning som öppnar i november 2021. Ljudet från intervjun spelas också in och sparas i museets arkiv.

Känner du någon som är gigjobbare? Tipsa dem gärna!

Ida Rådegård, intendent, 072-092 82 24, ida.radegard@arbetetsmuseum.se

Are you a gig worker – or do you know someone who is?

The Museum of Work wants to interview you who work or has worked in the so-called gig economy. This means getting your assignments through an app. You often use your own bike, car or moped to perform your tasks, like delivering goods, packages and food. How is a day at work? We are curious!

Your story will be anonymized and will be a part of an exhibition opening in November 2021. The sound from the interview is recorded and preserved in the museum’s archive.

Do you know someone who works in the gig economy? Pass this forward!

Ida Rådegård, curator, 072-092 82 24, ida.radegard@arbetetsmuseum.se