Vår museidirektör Niklas Cserhalmi har valts till ny ordförande för Sveriges Museer under riksförbundets årsmöte den 28 april. Han har i flera år suttit i organisationens styrelse.

Niklas Cserhalmi tar över som ordförande efter Maria Jansén som varit ordförande för organisationen i sex år. Maria Jansén är i dagsläget överintendent och myndighetschef för Statens historiska museer, och tillträder som ny kulturdirektör i Stockholms stad i höst.

Sveriges Museer  är en organisation med drygt 230 medlemsmuseer som driver den svenska museisektorns gemensamma intressen.  Organisationen bevakar politiken, svarar på remisser och agerar som museisektorns samlade röst. Just nu bevakar Sveriges Museers medlemsorganisationernas intressen och ger råd i samband med coronapandemin.