Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Nätverk för arbetslivsmuseer

Arbetets museum uppmuntrar och stöttar bildandet av nätverk för arbetslivsmuseer, föreningar och organisationer. Strategiska samarbeten för mindre organisationer är ett vinnande koncept; man klarar sig ofta bättre om man har kompisar att bilda nätverk med.

Här presenterar vi några nätverk för arbetslivsmuseer:

Textilmaskinnätverket

Nätverket bygger på ett samarbete mellan svenska museer och företagare inom textilbranschen. Textilmaskinnätverket är ett forum för frågor som rör textilmaskinrelaterade frågor som tex drift och underhåll, reservdelar, materialtillgång, kompetensväxling, utbyte av arbetskraft och mycket mer.

Hemsida

Gruvforum – Besöksgruvor i Sverige

Gruvforum – Besöksgruvor i Sverige verkar för att gruvornas historia ska uppmärksammas som en stor och viktig del av Sveriges industriella kulturarv. Man arbetar med att samla en ”kunskapsbank” med individer och organisationer som man kan vända sig till för att få tips och hjälp i sin verksamhet. Man planerar också årliga träffar/Gruvforum för dem som har en besöksgruva eller annan gruvmiljö för besökare.
I arbetsgruppen sitter representanter från Sala Silvergruva, Tykarpsgrottan, Långban gruv- och kulturby samt Tabergsgruvan.

Sveriges grafiska museers samarbetsråd – GRAMUS

GRAMUS bildades år 2000 i syfte att tillvarata de svenska grafiska museernas intressen och att på ett nationellt plan verka för att kunskapen om äldre grafisk teknik kan leva vidare.

Hemsida

Museinätverket Skog och trä

Ett nätverk för olika skogshistoriska museer/anläggningar i landet som arbetar för att inventera olika museer/anläggningar med utställningar om skog, flottning och träbearbetning, skapa ett gemensamt informationsmaterial med broschyrer, webbsidor samt samordna dokumentation från de olika samlingarna och synliggöra dessa på webben.

Hemsida

Fartygsforum, Svenska varv samt Fyrforum

Statens maritima och transporthistoriska museer ger råd och stöd till regionala och lokala museer, ideella föreningar, organisationer och enskilda som arbetar med maritim historia och kulturmiljö och det finns flera nätverk och träffar inom maritim historia:

Fatrygsforum
Nätverket Svenska varv och Varvsforum
Fyrforum

 

Övriga nätverk

Transporthistoriskt nätverk, ThN

ThN bildades 2012 och samlar 10 riksorganisationer. Nätverket arbetar konstruktivt för stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet. Arbetets museum är sammankallande.

Nätverket består av: Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam, Båthistoriska Riksförbundet (BHRF), Järnvägshistoriska Riksförbunde (JHRF), Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF), Museibanornas Riksorganisation (MRO), Svensk Flyghistorisk Förening (SFF), Sveriges Segelfartygsförbund (SSF), Sveriges Ångbåtsförening (SÅF), Vagnhistoriska Sällskapet (VHS) och Veteranflyggruppen EAA Sverige.

Vattenhistoriskt nätverk, VhN

VhN bildades 2018 och samlar nationella organisationer. Nätverket samverkar angående det regelverk och de beslut som påverkar förutsättningarna för kulturarv vid vatten och som berörs av den svenska tillämpningen av EU:s vattendirektiv. Arbetets museum är sammankallande.

Nätverket består av: Arbetets museum, ArbetSam, Europa Nostra – Sverige, ICOMOS Sverige, Stödföreningen för småskalig vattenkraft, Svensk Vattenkraftsförening, Svenska Byggnadsvårdföreningen, Svenska industriminnesföreningen och Sveriges Hembygdsförbund. Nätverket stöds även av Kulturmiljöfrämjandet, Lantbrukarnas Riksförbund och Sveriges Jordägarförbund.

ERIH

Arbetets museum är en del av det internationella nätverket European Route of Industrial Heritage (ERIH) – det europeiska nätverket för industriminnen. ERIH presenterar industrihistoriska besöksmål med ca 850 destinationer i 32 länder.

 

Bilder fr v: 1) Kullens fyr, 2) Sala Silvergruva, 3) Tommarps Ullspinneri. Foto: Magdalena Åkerström

Kontakt

Helena Törnqvist
Arbetslivsintendent

Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping

011–23 17 26 eller 070-846 08 11 helena.tornqvist@arbetetsmuseum.se