Den 30 juni deltog museets direktör Niklas Cserhalmi i ett seminarium i Almedalen. Under seminariet diskuterades hur nyanlända och ungdomar i långvarig arbetslöshet kan göra värdefulla jobb för kulturarvet på arbetslivsmuseer.

Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Gunilla Carlsson, Lars Axell Nordell i Kulturutskottet för Kristdemokraterna, ArbetSams ordförande Anders Lind och Niklas Cserhalmi museidirektör vid Arbetets museum samtalade i Almedalen om kulturarvets behov av underhåll och arbetslösas behov av arbetsgemenskap och utveckling.

Publiken bestod av ett 30-tal personer som visade stort intresse för seminariet och den diskussion som fördes. Samtalet handlade om hur nyanlända och ungdomar i långvarig arbetslöshet kan göra värdefulla jobb för kulturarvet på arbetslivsmuseer runt om i landet. Arbetslivsmuseerna, som ofta ligger ofta i gamla industriorter och brukssamhällen med hög arbetslöshet och social utsatthet, har behov av underhåll och reparationer i både byggnader och samlingar. De arbetslösa har behov av arbetsgemenskap och utveckling.

– Vi diskuterade hur vi kan gifta samman dessa behov och skapa möjligheter. En grundbult för detta är full kostnadstäckning för löner samt resurser för handledning, säger Niklas Cserhalmi.

Samtalsparterna var överens om att de ideella föreningarna och arbetslivsmuseerna kan vara högintressanta mötesplatser där man bygger både integration och ett långsiktigt hållbart kulturarv.