20 – 21 april är Arbetets museum värd för Sveriges museers vårmöte. Mötet arrangeras en gång per år av Riksförbundet Sveriges museer och är museisektorns viktigaste forum. Deltar gör representanter från museer runt om i hela landet för att utbyta erfarenheter och uppmärksamma museer, utställningar och andra projekt under året som gått.

På onsdag och torsdag genomförs delar av programmet på Arbetets museum. Även om det kan vara fler besökare än vanligt i huset dessa dagar så påverkas inte vår övriga verksamhet. Vi håller öppet precis som vanligt.