Del 1: Kaos på museet, vad är det som händer på nätterna?

Del 2: En djurdetektiv anställs – kan det lösa problemen?

Del 3: Detektiven övernattar på museet – är lösningen nära?

Del 4: Detektiven behöver hjälp att lösa skräpgåtan