Arbetes museums vänner delar varje år ut pris till Årets Arbetsmyra. I år har Mimmi Mickelsen fått utmärkelsen som delas ut i samband med Museimässan i Norrköping den 23 januari.

Arbetets museum i Norrköping har uppdraget att stötta landets ca 1450 arbetslivsmuseer med bland annat insatser för att öka kompetens, nätverkande och kunskapsutbyte. Som en följd av detta ger varje år Arbetets museums vänförening ett pris till en av alla de eldsjälar som genom sina insatser för våra arbetslivsmuseer bidrar till ett rikt kulturliv och bevarandet av vårt kulturarv.

– Genom priset ”Årets Arbetsmyra” vill vi uppmärksamma dels landets alla arbetslivsmuseer, dels alla de människor som med liv och lust, och ofta på ideell basis, hjälper till att bevara kulturarvet och tillgängligöra det, berättar Torsten Nilsson, Arbetslivsintendent vid Arbetets museum i Norrköping.

Mimmi Mickelsen, spårvagnsinstruktör i Göteborg, har utsetts till ”Årets Arbetsmyra” för sitt stora engagemang inom Museispårvägen och Svenska Spårvagnssällskapet. Det var en enig jury som utsåg Mimmi Mickelsen till årets arbetsmyra. Bakom nomineringen står Museispårvägen i Malmköping och Spårvägssällskapet Ringlinien.

– Mimmi är 34 år och har arbetat i transportbranschen sedan sextonårsåldern. Från reseledare, taxiförare och spårvagnsförare till dagens arbete som spårvagnsinstruktör. I nomineringen har framför allt Mimmis engagemang inom ungdomsverksamheten lyfts fram, berättar Torsten Nilsson.

Sedan 2011 har Mimmi engagerat sig i ungdomsverksamheten inom Svenska Spårvagnssällskapet och 2012 tog hon över ansvaret som lägerchef för deras ungdomsläger i Malmköping. Hon arbetar också aktivt med att söka pengar till verksamheten samt få yngre intresserade att stanna kvar i organisationen. I Spårvägssällskapet Ringlinien arbetar Mimmi dessutom med rekrytering och utbildning för veteranvagnarna i Göteborg.

– Genom sitt idoga arbete för att bredda verksamheten, trygga tillväxten och skapa utbyte inom organisationen, bidrar Mimmi i högsta grad till en långsiktig och hållbar verksamhet. Med priset ”Årets Arbetsmyra” hoppas vi att Mimmi får den uppmärksamhet som hon och hennes gärningar förtjänar, avslutar Torsten Nilsson.

Priset ”Årets Arbetsmyra” omfattar 5000 kronor som kommer att delas ut i samband med Museimässan på Arbetets museum den 23 januari 2015.