Projektet Work with sounds är inne i slutfasen. Hittills har 459 ljud som vittnar om vårt industriella kulturarv spelats in och bevarats för framtiden. Projektet avslutas med konferens i Dortmund den 19-21 augusti där Arbetets museum medverkar.

Projektet Work with sounds syftar till att bevara utrotningshotade ljud från industrisamhället, genom att spela in dem och tillgängliggöra dem via databas. Hittills har 459 ljud spelats – ljud som riskerar att försvinna i takt med att samhället förändras och ny teknologi tar över.

Gamla ljud får nytt liv

Vid konferensen i Dortmund kommer Torsten att berätta om projektet och de framgångar som kantat arbetet sedan starten 2013.

– Vi var inte förberedda på det genomslag vårt arbete fått under de här åren. Det har varit åtskilliga intervjuer i radio, tidningar och tv och intresset har varit mycket stort även internationellt. Under konferensen kommer jag att berätta om dessa erfarenheter men även ge smakprov på hur våra insamlade ljud kommit till användning och fått nytt liv, bland annat inom musikindustrin.

Tre dagar som ska inspirera!

Under de tre dagar konferensen pågår deltar många namnkunniga talare med passion för ljud – på olika sätt. Steven Bigras bjuder på inspiration och erfarenheter från sitt arbete med att utveckla ljud i dataspel. En annan talare är Dr. Siegfried Saerberg som arbetar på museum med tillgänglighetsfrågor för bl a hörselskadade.

– Detta är en viktig konferens som markerar slutet på ett häftigt projekt, men den är också ett sätt för oss att sprida information om denna enorma ljudskatt och de möjligheter den medför, avslutar Torsten Nilsson.

Mer information och anmälan

Konferensen i Dortmund är öppen för alla som vill delta. Läs mer om konferensen här. Anmäl dig här.