Rapporten Arbetslivsmuseernas villkor och möjligheter – ideella krafter och socialt engagemang är intressant för dig som undrar vad ett arbetslivsmuseum är och vad arbetslivsmuseerna pysslar med.

Den är också tänkt att inspirera och utgöra ett kunskapsunderlag till hjälp för arbetslivsmuseerna i deras arbete med att bevara, gestalta och förmedla arbetsplatsers kulturhistoriska värden.

I Sverige finns ungefär 1 500 arbetslivsmuseer. Arbetslivsmuseerna har stor spridning över landet och drivs till största delen av ideellt arbetande personal. Rapporten ger en fördjupad och aktuell bild av arbetslivsmuseerna, med ett särskilt fokus på social hållbarhet.

Rapporten är genomförd av Riksantikvarieämbetet och är en uppföljare till den undersökning som gjordes 2001; Man måste vara lite tokig! Hur ser det ut idag? Hur har förutsättningarna förändrats över tid?

Läs rapporten