Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Här kan du läsa och lyssna på några av berättelserna som vi samlat in och som finns i vårt arkiv – människors egna röster om vardagsliv och arbete. Kanske inspireras du att lämna din egen berättelse!

Erfarenheter av att arbeta utan papper

Arbetets museum har gjort ett tiotal intervjuer med personer som arbetat som papperslösa i Sverige. Berättelserna dokumenterar och ger röst åt deras erfarenheter från ett väldigt utsatt liv. Målet var att fördjupa kunskapen om den informella arbetsmarknaden och hur människorna i den själva tänker kring sin situation. Papperslös är den som lever i ett land utan uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Uppskattningsvis lever 30 000–50 000 personer i papperslöshet i Sverige. Vissa har valt att stanna efter avslag om asylansökan, andra har kommit för att arbeta en kortare eller längre tid och försöka skapa sig ett bättre liv. Även vissa EU-migranter med olika former av tillstånd att vistas och arbeta här som lever i en utsatt situation kan räknas till gruppen.

Här kan du lyssna på korta utdrag från tre intervjuer, dels två personer som arbetat som papperslösa (deras namn är utbytta) dels en person som arbetar med papperslösa och deras rättigheter. Projektet har även resulterat i en magisteruppsats vid Södertörns högskola.

Lyssna på berättelserna

Berättelser från äldre hbtq-personer

Att hitta sig själv, bli kär och stå upp för den du är. Delar av livet som nog de flesta av oss kämpar med och känner igen. Samtidigt unika erfarenheter från att ha växt upp och levt i ett delvis annat samhälle, där homosexualitet sågs som en sjukdom fram till 1979 och det i stort sett saknades förebilder för den som ville leva ett annat liv. När Arbetets museum under 2015 gjorde en minnesinsamling av livserfarenheter från äldre homo-, bisexuella och transpersoner kom ett tjugotal berättelser in från personer födda före 1950. I texter de skrivit själva och i intervjuer delar personerna med sig av både sorgliga och fina minnen, historiska och kanske glömda sammanhang samt olika vägar för att skapa sig ett liv utanför samhällets begränsningar.

Lyssna på berättelserna

 Vi skröt om att ha vatten inne! (Läs och lyssna)

2009-2011 drev Arbetets museum ett insamlingsprojekt om hushållsarbete och vardagsliv på 1950- och 1960-talen. Genom upprop, intervjuer och skrivarcirklar samlades över tvåhundra berättelser in. 26 av dessa publicerades i museets antologi Vi skröt om att ha vatten inne!. I boken möts vi av en brytningstid i Sveriges moderna historia, där modernt och omodernt, uppbrott och följsamhet mot tidens ideal varvas om vartannat. Fem av bokens berättelser har även lästs in. Du kan lyssna eller ladda ner nedan. Boken finns till försäljning i museets butik och på nätbokhandlar.

1. Kärstin Schröder, 8,5 min

2. Bill Rasmusson, 6,5 min

3. Sirpa Ingvaldsson, 8 min

4. Margareta Jarskog, 8,5 min

5. Anne Giertz, 8 min

Minnesinsamling om hushållsarbete och vardagsliv under 1950- och 1960-talen (2009-2011) (Läs)

2009-2011 drev Arbetets museum insamlingsprojektet Hushållsarbete och vardagsliv på 1950- och 1960-talen. Genom upprop, intervjuer och skrivarcirklar samlades över tvåhundra berättelser in. 26 av dessa publicerades i antologin Vi skröt om att ha vatten inne! Läs några av insamlingens berättelser genom att klicka på nedanstående länkar:

Birgittas berättelse

Sunes berättelse

Ullas berättelse

Minnesinsamling med Handelsmedlemmar (2004–2005) (Läs)

De 62 inkomna berättelserna skildrar handelsanställdas arbetsvillkor under senare delen av 1900-talet. De beskriver de tekniska och sociala förändringar som arbete inom handeln har genomgått samt enskilda levnadsöden. Läs berättelser genom att klicka på nedanstående länkar

Astas berättelse

Gunnels berättelse

Minnesinsamling med homosexuella, bisexuella och transpersoner (2004) (Läs)

Sommaren och hösten 2004 genomförde Arbetets museum och EU:s Equalprojekt Homo- och bisexuella i omsorgen och Normgivande mångfald en insamling av självbiografiska skildringar där vi vände oss till homosexuella, bisexuella och transpersoner. Insamlingen fick 44 svar. Tolv av dessa publicerades i skriften Här har du mitt liv – skildringar vid sidan av normen.

Berättelse 1

Berättelse 2

Berättelse 3

Kontakt

Har du frågor gällande forskning, insamlingar eller arkiv? Kontakta oss via arkivet@arbetetsmuseum.se eller tel. 011‑23 17 24.