Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Höstens kurser 2018


MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER – Grundkurs
Kursen tar upp ämnena museipedagogik, marknadsföring, föremålssamlingar, utställningsteknik, värdskap och hur tar vi hand om museiorganisationen inför framtiden.

Datum och plats:

VÅRDA DIN TÄNDKULEMOTOR II
Meka med motorer i olika ”stationer” där du har chans att få hjälp av kunnigt folk för att hitta och avhjälpa problem i din egen motor.

Datum och plats:

LYFT PERSONLIGA BERÄTTELSER PÅ ARBETSLIVSMUSEER
Seminarier som inspirerar och ger vägledning till cirkelverksamhet på arbetslivsmuseer och om hur man kan gestalta personliga berättelser på sitt arbetslivsmuseum.

Datum och plats:

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER – Fördjupningskurs
En fördjupningskurs under en heldag i ämnet utställningsteknik. Material, metoder, design samt medieteknik: Hur man på enkla och inte alltför dyra sätt kan arbeta med ljus, ljud och annan teknik i sina utställningar.

Datum och plats:

MASKINVÅRD: TEXTILMASKINER
En kurs där vi utbyter erfarenheter och diskuterar hur man renoverar, reparerar och håller de stora och ofta komplicerade textilmaskinerna i trim.

Datum och plats:

  • 11–12 oktober. Tommarps Ullspinneri Museum, Ö Tommarp på Österlen i Skåne
    Anmäl dig här

GRUVFORUM II
Gruvforum II fokuserar på nätverkande och samverkan samt gruvsäkerhet. Vi kommer också att få visningar av spännande gruvmiljöer.

Datum och plats:

Program Gruvforum


SYSTEMATISKT BRANDSKYDD
Spara stora summor pengar genom att själv hålla koll på ert brandskydd istället för att betala dyra kontrollanter – på den här kursen lär ni er hur ni ska göra!

Datum och plats:

Här kan du se höstens alla kurser i ett dokument: Kurser hösten 2018
 

Kurser & konferenser för arbetslivsmuseer

Arbetets museum har en omfattande kurs- och konferensverksamhet som riktar sig till arbetslivsmuseer, enligt uppdrag från Kulturdepartementet och med årligt ekonomiskt stöd från dem. Vi samarbetar med museiorganisationen ArbetSam, lokala arbetslivsmuseer och museer på regional och nationell nivå. Kurserna placeras med stor geografisk spridning över hela landet och deras viktigaste funktioner är kunskapsöverföring, att skapa mötesplatser och nätverk.

Från och med 2014, när vi tack vare projekt Kunskapscentrum kunde utöka vårt utbud av kurser, har Arbetets museum fram till idag (april 2018) genomfört 83 kurser och 6 ungdomsläger med sammanlagt 1 400 deltagare.

I kursutbudet finns bland annat Museiskola för arbetslivsmuseer vars innehåll kretsar kring museipedagogik, värdskap, marknadsföring, föremålsvård, utställningsteknik och föreningsvård. Kunskapscentrum har också erbjudit ett stort antal söka pengar-kurser och teknik- och maskinvårdskurser med fokus på bland annat tändkulemotorer, textil- och vattenkraftmaskiner. Varje kurs utvärderas av deltagarna, som ger kurserna höga betyg. Två saker lyser igenom i kursutvärderingarna: Uppskattningen och behovet av samvaro med likasinnade och möjligheten till diskussion och utbyte av kunskap och erfarenheter, samt chansen att få till samarbeten som annars aldrig hade blivit av.

”Fortsätt det goda arbetet ni gör. Det betyder mycket!” – Citat från en deltagare

Du kan söka information om om landets omkring 1 500 arbetslivsmuseer på arbetslivsmuseer.se och på Wikipedia, som båda hämtar information från Arbetets museums databas och därigenom möjliggör större kunskapsspridning om arbetslivsmuseernas verksamhet.

Arbetets museum har tillsammans med ArbetSam även tagit fram skriften Tänk tillgängligt! för att ge arbetslivsmuseer inspiration om hur det går att erbjuda personer med funktionsnedsättning ett bra besök. Att tänka tillgängligt kan dessutom utveckla museiverksamheten i stort. Annat som producerats och genomförts inom ramen för Kunskapscentrum är dokumentära kortfilmer (Youtube), nybildning av nätverk (tex. Textilmaskinnätverket). Dessutom har ett flertal ungdomsläger genomförts.

Ladda ned skriften Tänk tillgängligt!

 

 

Bilder fr v: 1) Kurs Museiskola, Oskarshamns Sjöfartsmuseum, 2) Kurs Maskinvård, Wij valsverk industrimuseum , 3) Kurs Museiskola, Tidaholms museum. Foto: Magdalena Åkerström

Kontakt

Magdalena Åkerström Arbetslivsintendent
Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping

011–23 17 25 eller 073–140 57 29 magdalena.akerstrom@arbetetsmuseum.se