Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Höstens kurser 2022

Alla ni som jobbar på arbetslivsmuseer runt om i Sverige; välkommen att upptäcka vårt breda utbud av kurser – många helt gratis! Under hösten 2022 erbjuder vi en mix av digitala och fysiska kurser. Webbinarierna är kostnadsfria, medan kurserna ute på museerna är belagda med en kursavgift.

Då trycket är stort och platserna få till de fysiska kurserna ber vi er begränsa antalet deltagare per museum/förening till max två personer. Tänk också på att om ni anmält er och inte kan närvara på kursen ska ni meddela oss detta. Om ni inte meddelar frånvaro kommer vi att behöva debitera er för deltagaravgiften. Höstens kurskalender.pdf

 

MUSEISKOLA: VÄRDSKAP OCH PEDAGOGIK

Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Dessutom får du lära dig strategier och tekniker för att förmedla kunskap och berättelser. Utmaningen är att fånga de första minuterna! Kostnadsfri.

  • 7 september. Digitalt, 9–12

Anmäl dig här

 

Nyhet!

KNACKA KVARNSTEN – Inställd!

Kursen är framflyttad till ett senare tillfälle. Datum ännu inte bestämt.

Kvarnstenen är en viktig del i kvarnens mekanik. För att kunna mala, mata ut malgodset och minska friktionen mellan stenarna behöver räfflorna i stenen fördjupas emellanåt. Den här kursen lär dig hur. Kostnad: 600 kr inklusive fika, lunch och middag. 400 kr för ArbetSams medlemmar. Resor och boende bekostas av deltagaren.

  • 14–15 september. Hammarlunda mölla, Harlösa, 10–16

 

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER

Är man aktiv på ett arbetslivsmuseum måste man kunna lite av varje. Den här tvådagarskursen ger dig kunskap om museipedagogik, marknadsföring, utställningsteknik, värdskap, samlingar och föreningsvård. Kostnad: 600 kr inklusive fika, lunch och middag. 400 kr för ArbetSams medlemmar. Resor och boende bekostas av deltagaren.

  • 20-21 september. Wifstavarfs Bruksmiljö, Timrå, 10–16

Anmäl dig här

 

Nyhet!

SAMLINGSVÅRD: FARLIGA ÄMNEN

Inventering, registrering/dokumentation och bevarande – vad händer när vi använder samlingen? Även om hantering av farliga föremål och oregistrerade samlingar. Vi gör också en workshop: Cirkelträning antikrundan-style! Kostnad: 300 kr inklusive fika, lunch och middag. 200 kr för ArbetSams medlemmar. Resor och boende bekostas av deltagaren.

  • 28 september. Gällivare museum, Gällivare, 10–16

Anmäl dig här, Gällivare

  • 13 oktober. Arboga Robotmuseum, Arboga, 10–16

Anmäl dig här, Arboga

 

MUSEISKOLA: SAMLINGAR OCH FÖREMÅLSVÅRD

Om samlingar och hur du utvecklar, bevarar, dokumenterar och använder samlingarna. Även om olika material och hur du tar hand om föremålen på rätt sätt. Kostnadsfri.

  • 29 september. Digitalt, 9–12

Anmäl dig här

 

GRUVFORUM IV

Nätverket Gruvforums nätverksträff: Om hur du kan få ungdomar intresserade av gruvdrift, hur du kan arbeta med tillgänglighet och geoparker. Träffen innebar även workshop och erfarenhetsutbyte samt besök i Tabergsgruvan. Kostnad: 600 kr inklusive fika, lunch och middag. 400 kr för ArbetSams medlemmar. Resor och boende bekostas av deltagaren.

  • 5–6 oktober. Tabergsgruvan, Taberg, 10–16

Anmäl dig här

 

Nyhet!

GJUTERIKURS

Genom att skapa en egen form får du förståelse för formar, gjutsand, gjutning och rensning. Inklusive teori om metaller mm – samt spännande studiebesök! Kostnad: 600 kr inklusive fika, lunch och middag. 400 kr för ArbetSams medlemmar. Resor och boende bekostas av deltagaren.

  • 27–28 oktober. Gjuteriskolan, Jönköping, 12–16 dag ett, 8-16 dag två

Anmäl dig här

 

Nyhet!

KRIS- OCH RISKHANTERING: Skydda era samlingar

Du får här verktyg och mallar för att göra riskanalyser och upprätta katastrofplaner i händelse av olika former av kriser. Hur evakuerar man föremål och hur prioriterar man om något händer? Kostnadsfri. 

  • 2 november. Digitalt, 10–16

Anmäl dig här

 

MUSEISKOLA: MARKNADSFÖRING

Hur du kommunicerar din verksamhet i sociala medier och på andra platser och hur du gör en enkel kommunikationsplan. Minimera din marknadsföringsbudget – och sätt dig in i vad kundresan är. Med mera! Kostnadsfri.

  • 15 november. Digitalt, 9–12

Anmäl dig här

 

MUSEISKOLA: UTSTÄLLNINGSTEKNIK

Utställningen är ett spännande medium med många möjligheter, ett sk multimedium. Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad ger tips och råd om ljus, ljud, medieteknik och skyltar. Kostnadsfri.

  • 24 november. Digitalt, 9–12

Anmäl dig här

 

LYFT ER EKONOMI

Ta kontroll över verksamhetens ekonomi och stärk den. System, strategier och verktyg för att jobba långsiktigt. Inget bidragssnack, bara egna pengar. Kursen är uppdelad på två halvdagstillfällen. Du behöver anmäla dig till, och delta vid båda datumen för att gå hela kursen. Kostnadsfri.

 

SÖKA PENGAR-KURS

Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Skapa bättre ansökningar till bidragsgivare och fonder. Språkbruk, tidplan, budget och översikt över bidragen som finns ges, under den här heldagsutbildningen. Kostnadsfri.

 

STARTA ETT LEADERPROJEKT

Leaderprojekt kan vara en väg till utveckling för er och hela ert lokalsamhälle. Denna kurs går igenom hur Leaderprojekt fungerar, hur ni söker pengar och vilka särskilda villkor som omger dessa EU-projekt. Kostnadsfri.

 

Nyhet!

INSPIRATIONSSEMINARIUM: Bli ett besöksmål

Tips, strategier och förebilder till er som vill vässa förmågan att locka besökare. Använd influencers, se hur andra gör, lär om trender och fundera på era unika värden under en inspirerande förmiddag. Kostnadsfri.

 

ENKÄT: TACK FÖR ERA SVAR!

I december 2021 skickade Arbetets museum tillsammans med ArbetSam ut en enkät till arbetslivsmuseerna, med frågor om vad de vill ha för kurser och vad de önskar för hjälp från oss. Svaren hjälper oss mycket i vår fortsatta kursverksamhet – och vi uppskattar att många engagerade sig och tog sig tid att svara!

Ungefär som i tidigare enkäter säger en övervägande majoritet att de önskar kurser dagtid på vardagar. Men i vår planering tar vi även med oss att vissa föredrar kvällstid och helger. Vår målsättning är att fördela kurserna 50/50 digitalt och på plats ute på arbetslivsmuseerna, vilket stämmer väl med svaren i enkäten: Ungefär lika många önskar att kurserna äger rum på dessa sätt. Omkring hälften av de som svarat önskar även självstudiematerial och enskilda konsultationer, vilket vi till viss del redan erbjuder och hoppas kunna ge mer av framöver.

Enkätsvaren hjälpte oss även att få idéer till nya, möjliga kurser i kommande kurkalendrar!

Du kan klicka på bilderna för att se dem större.

 

___________________________

Om vårt kursutbud

Arbetets museum har en omfattande kurs- och konferensverksamhet som riktar sig till arbetslivsmuseer, enligt uppdrag från Kulturdepartementet och med årligt ekonomiskt stöd från dem. Vi samarbetar med museiorganisationen ArbetSam, lokala arbetslivsmuseer och museer på regional och nationell nivå. Kurserna placeras med stor geografisk spridning över hela landet och deras viktigaste funktioner är kunskapsöverföring, att skapa mötesplatser och nätverk. Under 2021 ges dock kurserna som webbinarier.

Kursutbudet bygger på behov och efterfrågan från arbetslivsmuseerna själva. Från och med 2014, när vi tack vare projekt Kunskapscentrum kunde utöka vårt utbud av kurser, har Arbetets museum fram till idag (första halvåret 2021) genomfört 143 kurser, 12 ungdomsprojekt med sammanlagt 2 750 deltagare.

Två saker lyser igenom i kursutvärderingarna: Uppskattningen och behovet av samvaro med likasinnade och möjligheten till diskussion och utbyte av kunskap och erfarenheter, samt chansen att få till samarbeten som annars aldrig hade blivit av.

”Fortsätt det goda arbetet ni gör. Det betyder mycket!” – Citat från en deltagare

 

Vilka kurser önskar du att vi ordnar?

Fyll gärna i vår Behovsförfrågan

 

 

Bilder fr v: 1) Kurs Museiskola, Oskarshamns Sjöfartsmuseum, 2) Kurs Maskinvård, Wij valsverk industrimuseum, 3) Kurs Museiskola, Tidaholms museum. Foto: Magdalena Åkerström

Kontakt

Helena Törnqvist

Arbetslivsintendent

Arbetets museum

Laxholmen

602 21 Norrköping

Telefon: 011–23 17 26 arbetslivsmuseer@arbetetsmuseum.se