Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Vårens kurser 2019

SÖKA PENGAR-KURS x 4
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Lär dig mer om var och hur du kan söka pengar och träffa Arbetets museums Finansieringskoordinator. Har du frågor om just Söka pengar-kurserna, eller andra frågor rörande finansieringsstöd, är du välkommen att ringa Jasna Hasanic, telefon: 073-387 42 52.

Datum och plats:

 

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER
Kursen tar upp ämnena museipedagogik, marknadsföring, föremålssamlingar, utställningsteknik, värdskap och hur tar vi hand om museiorganisationen inför framtiden.

Datum och plats:

FÖRMEDLA LJUD x 3
Ljud kan berätta en historia, informera eller förstärka en känsla i en utställning. På Wikimedia Commons finns en mängd olika ljud som är fria att använda och där kan man även lägga upp sina egna inspelade ljud. Den här kursen lär dig hur. Inklusive viss inspelningsteknik.

Datum och plats:

 

SAMLA VÅRDA GALLRA x 2
Arbetslivsmuseer har ofta stora samlingar som ständigt växer. Kursen handlar om samlings- och gallringsvård. Att tänka efter kring hur, vad och varför man förvärvar.

Datum och plats:

 

GLIDLAGER: GJUTNING OCH BEARBETNING
Att utveckla, bevara och dokumentera kunskapen kring gjutning av glidlager samt den efterföljande bearbetningen och tillpassningen.

Datum och plats:

 

MARKNADSFÖRING OCH SOCIALA MEDIER
Kursen tar upp ämnena museipedagogik, marknadsföring, föremålssamlingar, utställningsteknik, värdskap och hur tar vi hand om museiorganisationen inför framtiden.

Datum och plats:

       

Hela kurskalendern våren 2019

   

Vilka kurser önskar du att vi ordnar?

Behovsförfrågan

Kurser & konferenser för arbetslivsmuseer

Arbetets museum har en omfattande kurs- och konferensverksamhet som riktar sig till arbetslivsmuseer, enligt uppdrag från Kulturdepartementet och med årligt ekonomiskt stöd från dem. Vi samarbetar med museiorganisationen ArbetSam, lokala arbetslivsmuseer och museer på regional och nationell nivå. Kurserna placeras med stor geografisk spridning över hela landet och deras viktigaste funktioner är kunskapsöverföring, att skapa mötesplatser och nätverk.

Från och med 2014, när vi tack vare projekt Kunskapscentrum kunde utöka vårt utbud av kurser, har Arbetets museum fram till idag (december 2018) genomfört 94 kurser och 8 ungdomsprojekt med sammanlagt 1 665 deltagare.

I kursutbudet finns bland annat Museiskola för arbetslivsmuseer vars innehåll kretsar kring museipedagogik, värdskap, marknadsföring, föremålsvård, utställningsteknik och föreningsvård. Kunskapscentrum har också erbjudit ett stort antal söka pengar-kurser och teknik- och maskinvårdskurser med fokus på bland annat tändkulemotorer, textil- och vattenkraftmaskiner. Varje kurs utvärderas av deltagarna, som ger kurserna höga betyg. Två saker lyser igenom i kursutvärderingarna: Uppskattningen och behovet av samvaro med likasinnade och möjligheten till diskussion och utbyte av kunskap och erfarenheter, samt chansen att få till samarbeten som annars aldrig hade blivit av.

”Fortsätt det goda arbetet ni gör. Det betyder mycket!” – Citat från en deltagare

Arbetets museum har tillsammans med ArbetSam även tagit fram skriften Tänk tillgängligt! för att ge arbetslivsmuseer inspiration om hur det går att erbjuda personer med funktionsnedsättning ett bra besök. Att tänka tillgängligt kan dessutom utveckla museiverksamheten i stort. Annat som producerats och genomförts inom ramen för Kunskapscentrum är dokumentära kortfilmer (Youtube), nybildning av nätverk (tex. Textilmaskinnätverket). Dessutom har ett flertal ungdomsläger genomförts.

Ladda ned skriften Tänk tillgängligt!

 

 

Bilder fr v: 1) Kurs Museiskola, Oskarshamns Sjöfartsmuseum, 2) Kurs Maskinvård, Wij valsverk industrimuseum , 3) Kurs Museiskola, Tidaholms museum. Foto: Magdalena Åkerström

Kontakt

Magdalena Åkerström Arbetslivsintendent
Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping

011–23 17 25 eller 073–140 57 29
magdalena.akerstrom@arbetetsmuseum.se