Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

 

Avdelningen för arbetslivsmuseer har semesterstängt mellan 12 juli–15 augusti.

 

Höstens kurser 2021

Observera att alla våra kurser under 2021 ges online som webbinarier pga rådande coronapandemi.
Om ni känner er osäkra på hur det fungerar, ta gärna kontakt med Magdalena Åkerström på museet. Webbinarierna är kostnadsfria.
 

MUSEISKOLA: VÄRDSKAP OCH PEDAGOGIK
Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Dessutom får du lära dig strategier och tekniker för att förmedla kunskap och berättelser. Utmaningen är att fånga de första minuterna!

 

Nyhet!
KREATIVA EXEMPEL PÅ VERKSAMHETER I KRISTID samt KULTURARV PÅ DISTANS
Olika arbetslivsmuseer bjuds in till varje träff och berättar om sina erfarenheter på två olika teman: Kreativa exempel på verksamheter i kristid samt Kulturarv på distans. Här finns chans till erfarenhetsutbyte och nya vänner!

 

Nyhet!
INDUSTRISAMHÄLLETS KULTURARV SOM ATTRAKTIVT BESÖKSMÅL
En webbinarieserie i tre delar om hur arbetslivsmuseer kan närma sig besöksnäringen och vice versa.
Del 1: Utmaningar som behöver hanteras och tips och råd på vad man kan göra. Inspirerande exempel från verkligheten. Passa på att lyfta frågor som du önskar få besvarade i nästa del.
Del 2: Massor av tips på hur ditt arbetslivsmuseum kan bli ett attraktivt besöksmål. Hur kommunicerar du dina erbjudanden? Sätt dig in i besöksperspektivet! Lär dig besöksnäringens affärslogik och språk.
Del 3: Värdeskapande. Paketera upplevelser i gränsöverskridande samverkan och se ditt arbetslivsmuseum som en reseanledning! Prissättningsmodeller och finansieringsmöjligheter.
OBS! För att komma med i del två och tre behöver du ha deltagit i del ett.

 

MUSEISKOLA: UTSTÄLLNINGSTEKNIK
Utställningen är ett spännande medium med många möjligheter, ett sk multimedium. Här får du tips och trix om ljus, ljud och medieteknik.

 

MUSEISKOLA: SAMLINGAR OCH FÖREMÅLSVÅRD
Om samlingar och hur du utvecklar, bevarar, dokumenterar och använder samlingarna, samt tar hand om föremålen på rätt sätt.

 

Ny kurs!
TEKNIKKURS: ATT BETJÄNA EN ÅNGPANNA
Orientering i hur en ångpanna är uppbyggd och vilken hantering den behöver. Med hjälp av ett antal korta instruktionsfilmer ges chans till frågor och diskussion. Denna kurs är en aptitretare inför en kommande examinerande utbildning.

 

MUSEISKOLA: MARKNADSFÖRING
Hur du kommunicerar din verksamhet i sociala medier och på andra platser och hur du gör en enkel kommunikationsplan. Minimera din marknadsföringsbudget – och sätt dig in i vad kundresan är. Med mera!

 

Ny kurs!
TEKNIKKURS: KVARNMEKANIK
Teoretisk orientering i hur du underhåller och driver ett system med vattenhjul och övrig mekanik och vad du behöver tänka på. Detta är en introduktionskurs till en tilltänkt kommande kurs på plats i en mölla.

 

SÖKA PENGAR-KURS
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Med vår Söka pengar-kurs lär du dig skapa bättre ansökningar till bidragsgivare och fonder. Språk, fokus, tidplan, budget och en praktisk översikt över vilka bidrag som finns att söka i Sverige ges under den här heldagsutbildningen.

  • 1 september
  • 10 november
  • 8 december

 

LYFT ER EKONOMI
Hur skulle det vara att ha mer pengar utan att stå med mössan i hand inför bidragsgivare? Lär hur du tar kontroll över verksamhetens ekonomi och stärker den. System, strategier och verktyg för att ta kontrollen och jobba långsiktigt. Inget bidragssnack, bara egna pengar. Kursen är uppdelad på två halvdagstillfällen. Du behöver alltså anmäla dig till, och delta vid båda datumen för att gå hela kursen.

  • Del 1: 15 september
  • Del 2: 6 oktober

 

Hela höstens kurskalender som pdf ser du här!

  ___________________________

Vårt kursutbud

Arbetets museum har en omfattande kurs- och konferensverksamhet som riktar sig till arbetslivsmuseer, enligt uppdrag från Kulturdepartementet och med årligt ekonomiskt stöd från dem. Vi samarbetar med museiorganisationen ArbetSam, lokala arbetslivsmuseer och museer på regional och nationell nivå. Kurserna placeras med stor geografisk spridning över hela landet och deras viktigaste funktioner är kunskapsöverföring, att skapa mötesplatser och nätverk. Under coronapandemin ges dock kurserna som webbinarier.

Kursutbudet bygger på behov och efterfrågan från arbetslivsmuseerna själva. Från och med 2014, när vi tack vare projekt Kunskapscentrum kunde utöka vårt utbud av kurser, har Arbetets museum fram till idag (nov 2020) genomfört 127 kurser, 12 ungdomsprojekt med sammanlagt 2 370 deltagare.

Två saker lyser igenom i kursutvärderingarna: Uppskattningen och behovet av samvaro med likasinnade och möjligheten till diskussion och utbyte av kunskap och erfarenheter, samt chansen att få till samarbeten som annars aldrig hade blivit av.

”Fortsätt det goda arbetet ni gör. Det betyder mycket!” – Citat från en deltagare

 

Vilka kurser önskar du att vi ordnar?

Fyll gärna i vår Behovsförfrågan

 

 

Bilder fr v: 1) Kurs Museiskola, Oskarshamns Sjöfartsmuseum, 2) Kurs Maskinvård, Wij valsverk industrimuseum, 3) Kurs Museiskola, Tidaholms museum. Foto: Magdalena Åkerström

Kontakt

Magdalena Åkerström
Arbetslivsintendent
Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping

Telefon: 011–23 17 25
magdalena.akerstrom@arbetetsmuseum.se