Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Höstens kurser 2019

 

SAMLA VÅRDA GALLRA x 2
Arbetslivsmuseer har ofta stora samlingar som ständigt växer. Kursen handlar om samlings- och gallringsvård. Att tänka efter kring hur, vad och varför man förvärvar.

Datum och plats:

 

REMDRIFT
Axlar, drivremmar, kugghjul mm kräver underhåll för att överföringen av kraft från en kraftkälla ska förlöpa utan missöden. Vi går igenom remtyper och tittar på axlar, lager och uppriktning med olika typer av remskivor samt vilka risker man ska vara uppmärksam på.

Datum och plats:

 

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER
Kursen tar upp ämnena museipedagogik, marknadsföring, föremålssamlingar, utställningsteknik, värdskap och hur tar vi hand om museiorganisationen inför framtiden.

Datum och plats:

 

MARKNADSFÖRING OCH SOCIALA MEDIER
En fördjupningskurs under en heldag i ämnet marknadsföring och sociala medier. Hur funkar Facebook som marknadsföringskanal och hur gör man? Hur ska man tänka kring målgrupper, hur planerar man sin marknadsföring och hur får man besökarna att återvända?

Datum och plats:

 

GRUVFORUM III
Gruvforum III fokuserar på det nybildade gruvnätverket Gruvforum – Besöksgruvor i Sverige. Presentationer och workshops syftar till att öka delaktigheten i utformningen av nätverket. Även du som inte varit med på tidigare träffar är varmt välkommen!

Datum och plats:

 

NYINSATTA SÖKA PENGAR-KURSER x 4
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Med vår Söka pengar – kurs vill vi ge råd och tips kring hur man söker pengar. Vilka vägar och tillvägagångssätt finns att välja? Vad är viktigt att tänka på när ni funderar över projektidéer och vill formulera en ansökan? Hur skriva en ansökan till Riksantikvarieämbetet för att ha en chans att få ta del av de medel som finns? Du är välkommen att ta med egna erfarenheter och dela med övriga deltagare.

Datum och plats:

           

___________________________

Kurskalendern hösten 2019

   

Vilka kurser önskar du att vi ordnar?

Fyll gärna i vår Behovsförfrågan

Kurser & konferenser för arbetslivsmuseer

Arbetets museum har en omfattande kurs- och konferensverksamhet som riktar sig till arbetslivsmuseer, enligt uppdrag från Kulturdepartementet och med årligt ekonomiskt stöd från dem. Vi samarbetar med museiorganisationen ArbetSam, lokala arbetslivsmuseer och museer på regional och nationell nivå. Kurserna placeras med stor geografisk spridning över hela landet och deras viktigaste funktioner är kunskapsöverföring, att skapa mötesplatser och nätverk.

Från och med 2014, när vi tack vare projekt Kunskapscentrum kunde utöka vårt utbud av kurser, har Arbetets museum fram till idag (aug 2019) genomfört 105 kurser och 10 ungdomsprojekt med sammanlagt 1 860 deltagare.

I kursutbudet finns bland annat Museiskola för arbetslivsmuseer vars innehåll kretsar kring museipedagogik, värdskap, marknadsföring, föremålsvård, utställningsteknik och föreningsvård. Kunskapscentrum har också erbjudit ett stort antal söka pengar-kurser och teknik- och maskinvårdskurser med fokus på bland annat tändkulemotorer, textil- och vattenkraftmaskiner. Varje kurs utvärderas av deltagarna, som ger kurserna höga betyg. Två saker lyser igenom i kursutvärderingarna: Uppskattningen och behovet av samvaro med likasinnade och möjligheten till diskussion och utbyte av kunskap och erfarenheter, samt chansen att få till samarbeten som annars aldrig hade blivit av.

”Fortsätt det goda arbetet ni gör. Det betyder mycket!” – Citat från en deltagare

 

 

Bilder fr v: 1) Kurs Museiskola, Oskarshamns Sjöfartsmuseum, 2) Kurs Maskinvård, Wij valsverk industrimuseum, 3) Kurs Museiskola, Tidaholms museum. Foto: Magdalena Åkerström

Kontakt

Magdalena Åkerström Arbetslivsintendent
Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping

011–23 17 25 eller 073–140 57 29
magdalena.akerstrom@arbetetsmuseum.se