Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Vårens kurser 2018

SÖKA PENGAR KURS X 4
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Lär dig mer om var och hur du kan söka pengar till arbetslivsmuseer.

Datum och plats:

LÄR DIG LOCKA BESÖKARE MED PERSONLIGA BERÄTTELSER
Varför och hur förmedlar man mänskliga berättelser? Hur går man till väga för att levandegöra berättelserna? Teori och praktiska övningar i analogt och digitalt berättande.

Datum och plats:

 

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER x 2
Lär dig om museipedagogik, marknadsföring, samlingar, utställningsbygge samt hur man bemöter besökare. Och så framtiden – hur tar vi hand om museiorganisationen inför morgondagen?

Datum och plats:

 

ELKRAFTPRODUKTION
Det är av stor vikt att trygga det vattenanknutna industriella kulturarvet på lång sikt. Att omvandla vattnets kraft till elektrisk energi i äldre vattenkraftverk kräver kunskap om hur man får allt att fungera rent tekniskt, hur man sköter om och reparerar.

Datum och plats:

 

SYSTEMATISKT SKYDDSARBETE
Kursen vill väcka medvetenhet om lagstiftning och försäkringar samt visa hur man kan upprätta rutiner för att hindra eller begränsa skador till följd av oönskade händelser som brand, inbrott eller vattenskador mm.

Datum och plats:

 

ARBETSLIVSMUSEER SOM KLASSRUM
Medlemsmuseer i ArbetSam erbjuds en heldag med en pedagog, för att ni tillsammans ska ta fram handledning, mallar och verktyg som möter målen i läroplanen för årskurs 4-6. Gör en intresseanmälan om ni vill vara med i projektet.

Datum: Bestäms i dialog med pedagog.
Kontakt: Lovisa Almborg, 011-23 17 30. lovisa.almborg@arbetsam.com  

Kurskalender våren 2018  

Kurser & konferenser för arbetslivsmuseer

Arbetets museum har en omfattande kurs- och konferensverksamhet som riktar sig till arbetslivsmuseer, enligt uppdrag från Kulturdepartementet och med årligt ekonomiskt stöd från dem. Vi samarbetar med museiorganisationen ArbetSam, lokala arbetslivsmuseer och museer på regional och nationell nivå. Kurserna placeras med stor geografisk spridning över hela landet och deras viktigaste funktioner är kunskapsöverföring, att skapa mötesplatser och nätverk.

Från och med 2014, när vi tack vare projekt Kunskapscentrum kunde utöka vårt utbud av kurser, har Arbetets museum fram till idag (april 2018) genomfört 83 kurser och 6 ungdomsläger med sammanlagt 1 400 deltagare.

I kursutbudet finns bland annat Museiskola för arbetslivsmuseer vars innehåll kretsar kring museipedagogik, värdskap, marknadsföring, föremålsvård, utställningsteknik och föreningsvård. Kunskapscentrum har också erbjudit ett stort antal söka pengar-kurser och teknik- och maskinvårdskurser med fokus på bland annat tändkulemotorer, textil- och vattenkraftmaskiner. Varje kurs utvärderas av deltagarna, som ger kurserna höga betyg. Två saker lyser igenom i kursutvärderingarna: Uppskattningen och behovet av samvaro med likasinnade och möjligheten till diskussion och utbyte av kunskap och erfarenheter, samt chansen att få till samarbeten som annars aldrig hade blivit av.

”Fortsätt det goda arbetet ni gör. Det betyder mycket!” – Citat från en deltagare

Du kan söka information om om landets omkring 1 500 arbetslivsmuseer på arbetslivsmuseer.se och på Wikipedia, som båda hämtar information från Arbetets museums databas och därigenom möjliggör större kunskapsspridning om arbetslivsmuseernas verksamhet.

Arbetets museum har tillsammans med ArbetSam även tagit fram skriften Tänk tillgängligt! för att ge arbetslivsmuseer inspiration om hur det går att erbjuda personer med funktionsnedsättning ett bra besök. Att tänka tillgängligt kan dessutom utveckla museiverksamheten i stort. Annat som producerats och genomförts inom ramen för Kunskapscentrum är dokumentära kortfilmer (Youtube), nybildning av nätverk (tex. Textilmaskinnätverket). Dessutom har ett flertal ungdomsläger genomförts.

Ladda ned skriften Tänk tillgängligt!

 

 

Bilder fr v: 1) Kurs Museiskola, Oskarshamns Sjöfartsmuseum, 2) Kurs Maskinvård, Wij valsverk industrimuseum , 3) Kurs Museiskola, Tidaholms museum. Foto: Magdalena Åkerström

Kontakt

Magdalena Åkerström Arbetslivsintendent
Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping

011–23 17 25 eller 073–140 57 29 magdalena.akerstrom@arbetetsmuseum.se