Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Vårens kurser 2021

Observera att alla våra kurser under våren ges online som webbinarier pga rådande coronapandemi.
Om ni känner er osäkra på hur det fungerar, ta gärna kontakt med Magdalena Åkerström på museet. Webbinarierna är kostnadsfria.

Här kan du se hela kurskalendern för våren 2021 som pdf.

 

Ny kurs!
NÅ DIN PUBLIK I CORONATID
I dessa tider behöver du möta dina museibesökare på andra sätt än du är van vid. Digitalisering är ett viktigt verktyg för att nå ut. Under det här webbinariet får du tips från andra arbetslivsmuseer på hur de gjort för att öka tillgängligheten och nå många fler!

Datum och plats:

 

GRUNDLÄGGANDE DIGITAL MÖTESTEKNIK
Ordna digitala möten online! Det här är en kurs som visar hur du gör för att få de bästa förutsättningarna när vi inte kan träffas fysiskt men behöver ha styrelsemöten, årsmöten eller andra träffar.

Datum och plats:

 

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER
Välj vilka ämnen du vill lära dig mer om: museipedagogik, marknadsföring, föremålssamlingar, utställningsteknik, värdskap eller föreningsvård. Du kan vara med den ena eller båda dagarna.

Datum och plats:

 

SKRIV OCH REDIGERA PÅ WIKIPEDIA
Nu kan du lära dig grundläggande redigering och uppladdning av bilder mm. Du kan välja antingen kursmodulen för att ladda upp bilder eller modulen för att skriva texter – eller vara med på båda två!

Datum och plats:

 

Ny kurs!
ARBETSLIVSMUSEER OCH BESÖKSNÄRING
Hur ser framtidens museum ut efter pandemin? Besöksnäringen är hårt påverkad, hur kommer branschen att se ut efter corona? Vilka trender bör du ha koll på för att anpassa din verksamhet? Vilka strategier, utmaningar, möjligheter finns?

Datum och plats:

 

Ny kurs!
LYFT ER EKONOMI
Hur skulle det vara att ha mer pengar utan att stå med mössan i hand inför bidragsgivare? Lär hur ni tar kontroll över verksamhetens ekonomi och stärker den. Systematisera er strategi. Inget bidragssnack, bara egna pengar.

Datum och plats:

 

Ny kurs!
ARKIVET – DIGITAL UTMANING
Grundläggande teoretisk orientering i olika digitaliseringstekniker. Hur överför du äldre material till nya format så att resultatet blir hållbart över tid? Vad finns det för digitala plattformar för bevarande och tillgängliggörande för en bredare publik?

Datum och plats:

 

SÖKA PENGAR-KURS
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Med vår Söka pengar-kurs vill vi ge råd och tips kring hur man söker pengar. Vilka vägar och tillvägagångssätt finns att välja? Vad är viktigt att tänka på när ni funderar över projektidéer och vill formulera en ansökan?

Datum och plats:

___________________________

Vårt kursutbud

Arbetets museum har en omfattande kurs- och konferensverksamhet som riktar sig till arbetslivsmuseer, enligt uppdrag från Kulturdepartementet och med årligt ekonomiskt stöd från dem. Vi samarbetar med museiorganisationen ArbetSam, lokala arbetslivsmuseer och museer på regional och nationell nivå. Kurserna placeras med stor geografisk spridning över hela landet och deras viktigaste funktioner är kunskapsöverföring, att skapa mötesplatser och nätverk. Under coronapandemin ges dock kurserna som webbinarier.

Kursutbudet bygger på behov och efterfrågan från arbetslivsmuseerna själva. Från och med 2014, när vi tack vare projekt Kunskapscentrum kunde utöka vårt utbud av kurser, har Arbetets museum fram till idag (nov 2020) genomfört 127 kurser, 12 ungdomsprojekt med sammanlagt 2 370 deltagare.

Två saker lyser igenom i kursutvärderingarna: Uppskattningen och behovet av samvaro med likasinnade och möjligheten till diskussion och utbyte av kunskap och erfarenheter, samt chansen att få till samarbeten som annars aldrig hade blivit av.

”Fortsätt det goda arbetet ni gör. Det betyder mycket!” – Citat från en deltagare

 

Vilka kurser önskar du att vi ordnar?

Fyll gärna i vår Behovsförfrågan

 

 

Bilder fr v: 1) Kurs Museiskola, Oskarshamns Sjöfartsmuseum, 2) Kurs Maskinvård, Wij valsverk industrimuseum, 3) Kurs Museiskola, Tidaholms museum. Foto: Magdalena Åkerström

Kontakt

Magdalena Åkerström
Arbetslivsintendent
Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping

Telefon: 011–23 17 25
magdalena.akerstrom@arbetetsmuseum.se