Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Vårens kurser 2023

Alla ni som jobbar på arbetslivsmuseer runt om i Sverige; välkomna att upptäcka vårt breda utbud av fysiska och digitala kurser! De fysiska kurserna ute på museerna är belagda med en kursavgift, som inkluderar fika, lunch och middag. De digitala kurserna är kostnadsfria.

Då trycket är stort och platserna få till de fysiska kurserna ber vi er begränsa antalet deltagare per museum/förening till max två personer. Tänk också på att om ni har anmält er och inte kan närvara på kursen ska ni meddela oss detta. Det gäller både fysiska och digitala kurser. Om ni inte meddelar frånvaro kommer vi att behöva debitera er för deltagaravgiften.

Vårens kurskalender som pdf

 

Fysiska kurser

REMDRIFTSKURS

Hur fungerar remdrift och hur bör en anläggning underhållas? Vilka risker finns och hur undviker vi dem? En heldag i en remdriven verkstad, med fokus på skötsel och säkerhet. Programblad

Kostnad: 300 kr inklusive fika och lunch. 200 kr för ArbetSams medlemmar. Resor bekostas av deltagaren.

 • 9 mars, kl. 10–17. Mekaniska Verkstaden, Skansen, Stockholm.

Anmäl dig här

 

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER

Är man aktiv på ett arbetslivsmuseum måste man kunna lite av varje. Den här tvådagarskursen ger dig kunskap om museipedagogik, marknadsföring, utställningsteknik, värdskap, samlingar och föreningsvård. Programblad

Kostnad: 600 kr inklusive fika, lunch och middag. 400 kr för ArbetSams medlemmar. Resor och boende bekostas av deltagaren.

 • 22–23 mars, kl. 10–16. Brigadmuseum, Karlstad.

Anmäl dig här

 

STÄRK ENGAGEMANGET!

Drivs ert arbetslivsmuseum av en ideell förening? Den här kursen ger er verktyg för att locka fler engagerade personer, stärka det ideella engagemang som redan finns och fördela uppgifter och ansvar inom föreningen. Konkreta tips, övningar och reflektioner. Kursen arrangeras av Arbetets museum, Sjöhistoriska museet och ArbetSam. Programblad

Kostnad: 300 kr inklusive fika och lunch. 200 kr för ArbetSams medlemmar. Resor bekostas av deltagaren.

 • 30 mars, kl. 9–16. Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Anmäl dig här

 

UTSTÄLLNINGSVERKSTAD

En praktisk djupdykning i utställningsbygge. Ljud, ljus, material och teknik. Råd och tillvägagångssätt, med exempel från Svenska Skoindustrimuseets utställningar. Passa på att träffa experter från Utställningsverkstaden på Riksantikvarieämbetet. Programblad

Kostnad: 300 kr inklusive fika och lunch. 200 kr för ArbetSams medlemmar. Resor bekostas av deltagaren.

 • 20 april, kl. 10–17. Svenska Skoindustrimuseet, Kumla.

Anmäl dig här

 

TURBINKURS

Två heldagar om vattenturbiner: olika turbintyper och dess historia samt skötsel och underhåll. Vi varvar teori med praktik och utgår från reparationen av Hillefors Grynkvarns vattenturbin. Perfekt för dig som vill lära dig mer om turbiner eller själv vill påbörja en reparation av en turbin. Programblad

Kostnad: 600 kr inklusive fika, lunch och middag. 400 kr för ArbetSams medlemmar. Resor och boende bekostas av deltagaren.

 • 3–4 maj, kl. 10–16. Hillefors Grynkvarns Museum, Lerum.

Anmäl dig här

 


Digitala kurser

Alla digitala kurser är kostnadsfria.

 

LYFT ER EKONOMI: Affärsmodellskanvas

Lär dig ett utmärkt verktyg för att skapa verksamhetsöverblick. Använd den som karta över vad ni faktiskt håller på med. En utmärkt grund för framtida utvecklingsarbete.

 • 7 februari, kl. 10–11. Digitalt webbinarium.

Anmäl dig här

 

DIGITAL MUSEISKOLA: Samlingar och föremålsvård

Om samlingar och hur du utvecklar, bevarar och dokumenterar samlingarna. Även om olika material och hur du tar hand om föremålen på rätt sätt. Programblad

 • 8 februari, kl. 9–12. Digitalt webbinarium. 

Anmäl dig här

 

DIGITAL MUSEISKOLA: Marknadsföring

Hur du kommunicerar din verksamhet i sociala medier och på andra platser och hur du gör en enkel kommunikationsplan. Minimera din marknadsföringsbudget. Programblad

 • 14 februari, kl. 9–12. Digitalt webbinarium.

Anmäl dig här

 

LYFT ER EKONOMI: Målgruppsanalys

Definiera era målgrupper. Vilka är de, vad intresserar dem och hur stor är varje grupp? Kort sagt: Var finns era intäkter? Rikta er sedan rätt, genom att möta dem där de finns.

 • 17 februari, kl. 10–11. Digitalt webbinarium.

Anmäl dig här

 

DIGITAL MUSEISKOLA: Värdskap och pedagogik

Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Lär dig strategier och tekniker för att fånga intresset hos dina besökare och förmedla kunskap och berättelser. Utmaningen är att fånga de första minuterna! Programblad

 • 1 mars, kl. 9–12. Digitalt webbinarium. 

Anmäl dig här

 

INSPIRATIONSSEMINARIUM: Leaderprojekt

Leaderprojekt är en väg till utveckling för er och ert lokalsamhälle. Kursen går igenom hur Leaderprojekt fungerar, hur ni söker pengar och vilka särskilda villkor som omger dessa EU-projekt.

 • 7 mars, kl. 10–12. Digitalt webbinarium.

Anmäl dig här

 

INSPIRATIONSSEMINARIUM: Digitisering

Förvandla fysiska föremål till digitala dokument, för bevarande och spridning. Här får du tips och goda exempel. Allt från scannade dokument till drönarfotograferade utomhusmiljöer. För dig som vill bli en bra beställare, förstå de senaste möjligheterna, och hur digitisering kan samspela med er ekonomi.

 • 28 mars, kl. 10–12. Digitalt webbinarium.

Anmäl dig här

 

LYFT ER EKONOMI: Kommunikationsplan

Stora reklamkampanjer eller vardagliga styrelseutskick, allt behöver vårdas och riktas, för att ge resultat. Bra planer sparar pengar och stress, så ta chansen att lära dig att planera er kommunikation.

 • 4 april, kl. 10–11. Digitalt webbinarium.

Anmäl dig här

 

INSPIRATIONSSEMINARIUM: Bli ett besöksmål

Tips, strategier och förebilder till er som vill vässa förmågan att locka besökare. Se hur andra gör, lär om trender och fundera på era möjligheter.

 • 19 april, kl. 10–12. Digitalt webbinarium.

Anmäl dig här

 

SÖKA PENGAR-KURS

Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Skapa bättre ansökningar till bidragsgivare och fonder med tips om språk, tidplan och budget under den här heldagsutbildningen.

 • 2 maj, kl 10–16. Digitalt webbinarium.

Anmäl dig här

 

LYFT ER EKONOMI: SWOT-analys

Verksamhetens styrkor och svagheter, möjligheter och hot – vilka är de? Lär dig ett verktyg för att uppmärksamma verksamhetens problem och stärka era framgångsfaktorer.

 • 16 maj, kl. 10–11. Digitalt webbinarium.

Anmäl dig här

 

 

ENKÄT: TACK FÖR ERA SVAR!

I december 2021 skickade Arbetets museum tillsammans med ArbetSam ut en enkät till arbetslivsmuseerna, med frågor om vad de vill ha för kurser och vad de önskar för hjälp från oss. Svaren hjälper oss mycket i vår fortsatta kursverksamhet – och vi uppskattar att många engagerade sig och tog sig tid att svara!

Ungefär som i tidigare enkäter säger en övervägande majoritet att de önskar kurser dagtid på vardagar. Men i vår planering tar vi även med oss att vissa föredrar kvällstid och helger. Vår målsättning är att fördela kurserna 50/50 digitalt och på plats ute på arbetslivsmuseerna, vilket stämmer väl med svaren i enkäten: Ungefär lika många önskar att kurserna äger rum på dessa sätt. Omkring hälften av de som svarat önskar även självstudiematerial och enskilda konsultationer, vilket vi till viss del redan erbjuder och hoppas kunna ge mer av framöver.

Enkätsvaren hjälpte oss även att få idéer till nya, möjliga kurser i kommande kurkalendrar!

Du kan klicka på bilderna för att se dem större.

 

___________________________

Om vårt kursutbud

Arbetets museum har en omfattande kurs- och konferensverksamhet som riktar sig till arbetslivsmuseer, enligt uppdrag från Kulturdepartementet och med årligt ekonomiskt stöd från dem. Vi samarbetar med museiorganisationen ArbetSam, lokala arbetslivsmuseer och museer på regional och nationell nivå. Kurserna placeras med stor geografisk spridning över hela landet och deras viktigaste funktioner är kunskapsöverföring, att skapa mötesplatser och nätverk. Under 2021 ges dock kurserna som webbinarier.

Kursutbudet bygger på behov och efterfrågan från arbetslivsmuseerna själva. Från och med 2014, när vi tack vare projekt Kunskapscentrum kunde utöka vårt utbud av kurser, har Arbetets museum fram till idag (första halvåret 2021) genomfört 143 kurser, 12 ungdomsprojekt med sammanlagt 2 750 deltagare.

Två saker lyser igenom i kursutvärderingarna: Uppskattningen och behovet av samvaro med likasinnade och möjligheten till diskussion och utbyte av kunskap och erfarenheter, samt chansen att få till samarbeten som annars aldrig hade blivit av.

”Fortsätt det goda arbetet ni gör. Det betyder mycket!” – Citat från en deltagare

 

Vilka kurser önskar du att vi ordnar?

Fyll gärna i vår Behovsförfrågan

 

 

Bilder fr v: 1) Kurs Museiskola, Oskarshamns Sjöfartsmuseum, 2) Kurs Maskinvård, Wij valsverk industrimuseum, 3) Kurs Museiskola, Tidaholms museum. Foto: Magdalena Åkerström

Kontakt

Helena Törnqvist

Arbetslivsintendent

Arbetets museum

Laxholmen

602 21 Norrköping

Telefon: 011–23 17 26 arbetslivsmuseer@arbetetsmuseum.se