Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Vårens kurser 2020

Observera att vid högt tryck i anmälningarna kan vi komma att behöva begränsa antal deltagare per museum/förening till max två. Detta för att flera olika museer/föreningar ska få möjlighet att delta.

Om ni anmält er och inte kan närvara på kursen ber vi er meddela oss detta. Om ni inte meddelar frånvaro kommer vi att debitera er för deltagaravgiften. Genom att meddela oss om ni inte kommer får de som står på väntelista chansen att gå kursen.

 

SÖKA PENGAR-KURS x 2 Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Med vår Söka pengar-kurs vill vi ge råd och tips kring hur man söker pengar. Vilka vägar och tillvägagångssätt finns att välja? Vad är viktigt att tänka på när ni funderar över projektidéer och vill formulera en ansökan? Hur skriva en ansökan till Riksantikvarieämbetet för att ha en chans att få ta del av de medel som finns? Du är välkommen att ta med egna erfarenheter och dela med övriga deltagare.

Datum och plats:

  • 15 januari. Sveriges Sjömanshusmuseum, Uddevalla
    KURSEN ÄR FULLBOKAD!

 

TEMADAG: MUSEER OCH BESÖKSNÄRING Tillgängliga och attraktiva kulturmiljöer som erbjuder stimulerande upplevelser är en outnyttjad källa för turism i många regioner. Vi diskuterar hur samarbete med besöksnäringen kan leda till fler besökare och stärkt tillväxt. Samma dag pågår Resemässan i Norrköping!

Datum och plats:

Program Temadagen

 

MOTORVÅRD VETERANFORDON Motorvårdskurs med inriktning historiska fordon fr. 1940–1960-tal. Arbete i verkstad under handledning för att säkerställa driften av vårt rullande kulturarv: felsökningar, reparationer, underhåll, bränsle mm. Kursen sker i samarbete med MHRF.

Datum och plats:

Program Motorvård veteranfordon

 

ARKIVERINGSKURS Hur tar man hand om och katalogiserar det analoga arkivet, vad ska man spara på och hur? Vi diskuterar digitalisering, olika material, bildhantering, avtal mm.

Datum och plats:

Program Arkiveringskurs

 

VÅRDA DIN TÄNDKULEMOTOR III Vi träffas igen för att arbeta med tändkulemotorer! Vi blandar teori med praktiskt arbete i grupper anpassade efter deltagarnas förkunskaper. Vi ägnar även tid till tändkulenätverket: hur kan vi dra nytta av varandra och den kunskap som finns i nätverket?

Datum och plats:

Program tändkulemotor

Denna tändkulekurs är inställd, med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Coronaviruset. Arbetets museums förhoppning och intention är att den istället ges till hösten.
 

SAMLINGSVÅRD x 2 Med temat Samlingsvård fortsätter vi fördjupa oss i samlingsförvaltning. Det innebär att utveckla, bevara, dokumentera och tillgängliggöra samlingarna på ett trovärdigt och hållbart sätt. Vi ägnar en del av kursen till farliga föremål och hantering av explosiva ämnen.

Datum och plats:

Kursprogrammet

Dessa samlingsvårdskurser är inställda, med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Coronaviruset. Arbetets museums förhoppning och intention är att den istället ges till hösten.
 

SEMINARIUM ÅNGPANNOR Från den 1 december 2020 är det ett krav enligt Arbetsmiljöverket att operatörer av ångpannor/trycksatta anordningar ska ha genomgått en examinerande utbildning för att få handskas med ångpannor. Bland annat berörs landbaserade, stationära pannor samt lokomobiler av detta krav. Seminariets syfte är att medvetandegöra de nya reglerna så att de berörda får den information de behöver och får veta vad som krävs av dem. Träffen ger tillfälle till frågor och diskussion.

Datum och plats:

Mer info här

Seminarium Ångpannor kommer att genomföras som ett webbmöte.

 

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER Kursen tar upp ämnena museipedagogik, marknadsföring, föremålssamlingar, utställningsteknik, värdskap och föreningsvård, det vill säga hur tar vi hand om museiorganisationen inför framtiden.

Datum och plats:

Programblad Museiskola

Denna museiskola är inställd, med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Coronaviruset. Arbetets museums förhoppning och intention är att den istället ges till hösten.

  ___________________________

Kurskalender våren 2020

 

Vårt kursutbud

Arbetets museum har en omfattande kurs- och konferensverksamhet som riktar sig till arbetslivsmuseer, enligt uppdrag från Kulturdepartementet och med årligt ekonomiskt stöd från dem. Vi samarbetar med museiorganisationen ArbetSam, lokala arbetslivsmuseer och museer på regional och nationell nivå. Kurserna placeras med stor geografisk spridning över hela landet och deras viktigaste funktioner är kunskapsöverföring, att skapa mötesplatser och nätverk.

Kursutbudet bygger på behov och efterfrågan från arbetslivsmuseerna själva. Vi fördelar kurserna så att vi varje termin (vår/höst) täcker in tekniska kunskaper i form av en–två motorvårds- eller maskinkurser, en museiskola vars innehåll kretsar kring museiteori: pedagogik, värdskap, marknadsföring, utställningsteknik, föremålsvård/samlingar och föreningsvård, samt cirka två–tre olika temakurser – som skiftar från termin till termin – exempelvis arkiv, samlingsvård eller personliga berättelser. Vi arbetar även med att stötta bildandet av nya nätverk inom olika museikategorier, tex Gruvforum och tändkulenätverket och i samband med detta ordnar vi nätverksträffar och kurser. Vi erbjuder även ett antal söka pengar-kurser med råd och stöd om var och hur man söker medel till sin verksamhet.

Från och med 2014, när vi tack vare projekt Kunskapscentrum kunde utöka vårt utbud av kurser, har Arbetets museum fram till idag (nov 2019) genomfört 112 kurser och 10 ungdomsprojekt med sammanlagt 2 000 deltagare.

Två saker lyser igenom i kursutvärderingarna: Uppskattningen och behovet av samvaro med likasinnade och möjligheten till diskussion och utbyte av kunskap och erfarenheter, samt chansen att få till samarbeten som annars aldrig hade blivit av.

”Fortsätt det goda arbetet ni gör. Det betyder mycket!” – Citat från en deltagare

Vilka kurser önskar du att vi ordnar?

Fyll gärna i vår Behovsförfrågan

 

 

Bilder fr v: 1) Kurs Museiskola, Oskarshamns Sjöfartsmuseum, 2) Kurs Maskinvård, Wij valsverk industrimuseum, 3) Kurs Museiskola, Tidaholms museum. Foto: Magdalena Åkerström

Kontakt

Magdalena Åkerström
Arbetslivsintendent
Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping

011–23 17 25 eller 073–140 57 29
magdalena.akerstrom@arbetetsmuseum.se