Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Vi börjar med att berätta om vårens SEMINARIUM ÅNGPANNOR. Seminariet genomfördes som ett webbmöte den 7 maj 2020 med över 70 deltagare från hela Sverige. Första gången för oss! Bakgrunden till seminariet är att vi på Arbetets museum fått förfrågningar om att anordna en träff för att diskutera de nya reglerna från Arbetsmiljöverket, gällande hantering av ångpannor och trycksatta anordningar, som börjar gälla 1 december 2020. Seminariets syfte var att medvetandegöra de nya reglerna och vi diskuterade bland annat hur vi i en skrivelse kan söka dispens hos Arbetsmiljöverket. ArbetSam är samarbetspart.

Här kan du läsa anteckningar från seminariet med de frågor som lyftes och besvarades Program och talare

I tider när vi inte bör samlas fysiskt fungerar webbmöten bra!

 

Höstens kurser 2020

Observera att vid högt tryck i anmälningarna kan vi komma att behöva begränsa antal deltagare per museum/förening till max två. Detta för att flera olika museer/föreningar ska få möjlighet att delta.

Om ni anmält er och inte kan närvara på kursen ber vi er meddela oss detta. Om ni inte meddelar frånvaro kommer vi att debitera er för deltagaravgiften. Genom att meddela oss om ni inte kommer får de som står på väntelista chansen att gå kursen.

Förändringar i kurskalendern kan komma att ske beroende på utvecklingen av corona.

 

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER Kursen tar upp ämnena museipedagogik, marknadsföring, föremålssamlingar, utställningsteknik, värdskap och föreningsvård, det vill säga hur tar vi hand om museiorganisationen inför framtiden.

Datum och plats:

  • 1–2 september. Kyrkeby bränneri, Vissefjärda

Anmälningslänk

Kursprogram kommer

 

KVARNAR – DRIFTMEKANIK Hur underhåller och driver man sin kvarn så att kvarnmekaniken kan leva vidare? Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Datum och plats:

  • 9–10 september Blåherremölla, Degerberga

Anmälningslänk

Kursprogram kommer

 

SAMLINGSVÅRD x 2 Med temat Samlingsvård fortsätter vi fördjupa oss i samlingsförvaltning. Det innebär att utveckla, bevara, dokumentera och tillgängliggöra samlingarna på ett trovärdigt och hållbart sätt. Vi ägnar en del av kursen till farliga föremål och hantering av explosiva ämnen.

Datum och plats:

  • 7 oktober. Gällivare museum, Gällivare
  • 21 oktober. Dalregementets museer, Rommehed/Borlänge

Anmälningslänk Gällivare

Anmälningslänk Rommehed/Borlänge

Kursprogram kommer

 

GRUVFORUM IV Det nybildade nätverket Gruvforum, besöksverksamhet i gruvor och stenbrott arrangerar nu för första gången ett eget Gruvforum. Alla ni som är intresserade av gruvverksamhet: passa på att delta och följ samtidigt med på en spännande vandring i Tabergs inre gruvgångar!

Datum och plats:

  • 7–8 oktober Tabergsgruvan, Taberg

Anmälningslänk

Kursprogram kommer

 

ARKIVERINGSKURS Hur tar man hand om och katalogiserar det analoga arkivet, vad ska man spara på och hur? Vi diskuterar digitalisering, olika material, bildhantering, avtal mm.

Datum och plats:

  • 14 oktober. Bergviks Industrimuseum, Bergvik

Anmälningslänk

Kursprogram kommer

 

VÅRDA DIN TÄNDKULEMOTOR III Vi träffas igen för att arbeta med tändkulemotorer! Vi blandar teori med praktiskt arbete i grupper anpassade efter deltagarnas förkunskaper. Vi ägnar även tid till tändkulenätverket: hur kan vi dra nytta av varandra och den kunskap som finns i nätverket?

Datum och plats:

  • 27–29 oktober. Munktellmuseet, Eskilstuna

Anmälningslänk

Kursprogram kommer

 

SÖKA PENGAR-KURS x 2 Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Med vår Söka pengar-kurs vill vi ge råd och tips kring hur man söker pengar. Vilka vägar och tillvägagångssätt finns att välja? Vad är viktigt att tänka på när ni funderar över projektidéer och vill formulera en ansökan? Hur skriva en ansökan till Riksantikvarieämbetet för att ha en chans att få ta del av de medel som finns? Du är välkommen att ta med egna erfarenheter och dela med övriga deltagare.

Datum och plats:

  • 25 november. Uppsala medicinhistoriska museum
  • 3 december. Össjö krog, Hembygdsbyn Elfdalen, Klippan

Anmälningslänk Uppsala

Anmälningslänk Klippan

Kursprogram kommer

 

___________________________

Kurskalender hösten 2020

 

Vårt kursutbud

Arbetets museum har en omfattande kurs- och konferensverksamhet som riktar sig till arbetslivsmuseer, enligt uppdrag från Kulturdepartementet och med årligt ekonomiskt stöd från dem. Vi samarbetar med museiorganisationen ArbetSam, lokala arbetslivsmuseer och museer på regional och nationell nivå. Kurserna placeras med stor geografisk spridning över hela landet och deras viktigaste funktioner är kunskapsöverföring, att skapa mötesplatser och nätverk.

Kursutbudet bygger på behov och efterfrågan från arbetslivsmuseerna själva. Vi fördelar kurserna så att vi varje termin (vår/höst) täcker in tekniska kunskaper i form av en–två motorvårds- eller maskinkurser, en museiskola vars innehåll kretsar kring museiteori: pedagogik, värdskap, marknadsföring, utställningsteknik, föremålsvård/samlingar och föreningsvård, samt cirka två–tre olika temakurser – som skiftar från termin till termin – exempelvis arkiv, samlingsvård eller personliga berättelser. Vi arbetar även med att stötta bildandet av nya nätverk inom olika museikategorier, tex Gruvforum och tändkulenätverket och i samband med detta ordnar vi nätverksträffar och kurser. Vi erbjuder även ett antal söka pengar-kurser med råd och stöd om var och hur man söker medel till sin verksamhet.

Från och med 2014, när vi tack vare projekt Kunskapscentrum kunde utöka vårt utbud av kurser, har Arbetets museum fram till idag (nov 2019) genomfört 112 kurser och 10 ungdomsprojekt med sammanlagt 2 000 deltagare.

Två saker lyser igenom i kursutvärderingarna: Uppskattningen och behovet av samvaro med likasinnade och möjligheten till diskussion och utbyte av kunskap och erfarenheter, samt chansen att få till samarbeten som annars aldrig hade blivit av.

”Fortsätt det goda arbetet ni gör. Det betyder mycket!” – Citat från en deltagare

Vilka kurser önskar du att vi ordnar?

Fyll gärna i vår Behovsförfrågan

 

 

Bilder fr v: 1) Kurs Museiskola, Oskarshamns Sjöfartsmuseum, 2) Kurs Maskinvård, Wij valsverk industrimuseum, 3) Kurs Museiskola, Tidaholms museum. Foto: Magdalena Åkerström