Receptionen

Har du allmänna frågor om öppettider, aktuella utställningar eller tillgänglighet? Kontakta vår reception så hjälper de dig.

011-189800 eller receptionen@arbetetsmuseum.se

Skolvisning

Har du frågor kring vår pedagogiska verksamhet?

Kontakta museipedagogerna via e-post pedagogik@arbetetsmuseum.se eller telefon 011-23 17 14 under våra telefontider, kl 14-16 under vardagar.

Konferens

För frågor och mer information kontakta vår konferensavdelning via e-post konferens@arbetetsmuseum.se eller telefon 011-23 17 00.

Verksamhetsområden

Arbetslivsmuseer, frågor som rör arbetslivsmuseer: arbetslivsmuseer@arbetetsmuseum.se

Arkivet, frågor kopplade till våra samlingar på museet: arkivet@arbetetsmuseum.se

Konferens, förfrågningar, bokning etc: konferens@arbetetsmuseum.se

Kunskapscentrum, frågor om vår kursverksamhet mm: kunskapscentrum@arbetetsmuseum.se

Pedagogik Pedagogisk verksamhet, visningar för grupper: pedagogik@arbetetsmuseum.se

Personal, ansökningar till lediga tjänster mm: personal@arbetetsmuseum.se

Program och andra aktiviteter på museet: program@arbetetsmuseum.se

Utställningar, utställningsproduktion, utställningsidéer eller liknande: utställning@arbetetsmuseum.se

Kontaktpersoner

Kontakta via e-post enligt principen fornamn.efternamn@arbetetsmuseum.se

Niklas Cserhalmi, Museidirektör

Marinette Fogde, Forskningschef, avdelningschef för Forskning och dokumentation

Johanna Haverlind, Utställningschef, avdelningschef för Förmedling

Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild