Arbetets museum arrangerar Comics and Satire – Cultural History Records & Cultural Heritage? tillsammans med Uppsala universitet 1–2 oktober i Visby på Campus Gotland. På den internationella konferensen sätts tecknade serier och politisk illustrationskonst i fokus som inflytelserika massmedia och del av kulturarvet.

Forskare och experter på museer och arkiv från flera europeiska länder presenterar framgångsrika projekt och diskuterar gemensamma ansträngningar för att bevara och göra denna del av vår samtidshistoria tillgänglig.

Konferensen är öppen men antalet platser är begränsade. Om du vill delta krävs föranmälan senast 27 september till michael.scholz@hist.uu.se. Konferensspråket är engelska. Medarrangörer är Riksbankens jubileumsfond, Kulturrådet och Seriefrämjandet.