2016 fyller vår tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincip 250 år varför vi på olika sätt vill lyfta dessa frågor på Arbetets museum. ”Fritt ord 250 – det fria ordet genom EWKs ögon” visas sedan den 14 mars i EWK galleriet. Den 9 april öppnar vi även den växande utställningen ”#jagfårvälsäjavadjagvill” som även den är en del i arbetet för att uppmärksamma Fritt ord 250.

Vilka möjligheter har den lilla människan att göra sin röst hörd mot makthavare och myndigheter? Sedan EWK-museet öppnade 2009 har denna fråga varit med i alla samarbeten och utställningsprojekt. 2016 fyller vår tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincip 250 år och då tar vi tillfället i akt att fokusera på just den frågan över hela jubileumsåret 2016 och vidare in i 2017.

Vår första utställning på detta tema är utställningen Fritt ord 250 – det fria ordet genom EWKs ögon. Genom 12 utvalda originalteckningar ser vi hur EWK över flera decennier var med och kommenterade olika aspekter av det fria ordet ute i det svenska medielandskapet, berättar Carina Milde, intendent EWK-museet på Arbetets museum.

Redan 1972 publicerades i Aftonbladet en bild där den lilla människans vanmakt vrålas ut i samband med en debatt om journalistikens roll som granskare av makten. Tidningar, radio och TV var viktiga för att avslöja problem i samhället, samtidigt som de själva allt mer hade blivit en maktfaktor med stort genomslag och förmåga att påverka. Och fem år tidigare hade ämnet om annonsintäkter och eventuellt presstöd aktualiserats för att garantera att även de mindre tidningarna skulle klara konkurrensen. EWK kommenterade i bild det faktum att då företag helst annonserar i den största tidningen följde en risk att mindre tidningar i samma stad fick allt mindre resurser, svårare att konkurrera och på sikt överleva.

Fritt ord 250 – det fria ordet genom EWKs ögon visas sedan den 14 mars i EWK galleriet. Den 9 april öppnar vi även den växande utställningen #jagfårvälsäjavadjagvill som även den är en del i arbetet för att uppmärksamma Fritt ord 250. Utställningen är ett samarbete mellan Arbetets museum och Folkets Hus och Parker, ett samarbete som mynnar i en vandringsutställning som under 2016 kommer besöka Lidköpings Folkets Hus, Vivalla Folkets Hus, Södertörns högskola, Norra Norrlandsregionen och Söråkers Folkets Hus och 2017 besöka Västar Götalandsregionen och Hallunda Folkets Hus:

– I samverkan med illustratören och satirtecknaren Helena Lindholm väcker vi frågor om yttrandefrihet. Tillsammans med fem grupper i Gusum, Lidköping och Hammarkullen har vi genomfört workshops och skapat utställningen; #jagfårvälsäjavadjagvill. Genom att under resans gång hålla workshops i de orter utställningen besöker kommer utställningen successivt att växa. Utställningen ska ge svar på hur ord som respekt, hopp, gemenskap, mobbing, att läsa tidningen varje dag och bilden av en morot hänger ihop. Och hur detta kopplar till behovet av det fria ordet och rätten att uttrycka sin åsikt, berättar Carina Milde.

LÄNKAR

Läs mer om Fritt ord 250 (annan webbplats)

Läs mer om vår utställning #jagfårvälsäjavadjagvill

Läs mer om vår utställning Fritt ord 250 – det fria ordet genom EWKs ögon