Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Information om hur vi behandlar personuppgifter

Beskrivning av Arbetets museums hantering av personuppgifter i våra verksamheter

Den 25 maj 2018 får Sverige och övriga EU en ny gemensam dataskyddförordning (GDPR) som reglerar bland annat hur företag får behandla personuppgifter. Den nya lagstiftningen förstärker skyddet för dig som enskild person genom strängare krav på hur personuppgifter behandlas.

Vem ansvarar för dina personuppgifter på Arbetets museum?

Stiftelsen Arbetets museum, med organisationsnummer 825001–7822, är personuppgiftsansvarig när vi behandlar dina personuppgifter eller när en underleverantör (personuppgiftsbiträde) gör det på vårt uppdrag. Arbetets museum förbinder sig att samla in och behandla personuppgifter i enlighet dataskyddsförordningen GDPR. Datainspektionen är den myndighet som bevakar hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som har med dig och din person att göra: det kan exempelvis vara namn, personnummer, adress, telefonnummer, mejladress.

Vår hantering av personuppgifter i våra verksamheter

  1. Arkivet: insamlingar och dokumentationer Arbetets museum samlar, som en del i sitt uppdrag att dokumentera och levandegöra arbetet och dess historia, på människors berättelser om arbetsliv och vardag. Insamlat material sparas i Arbetets museums arkiv. Reglerat av samtycke från informanterna får materialet användas i verksamheten på Arbetets museum, exempelvis i antologier, utställningar eller på webben. Efter godkännande från museets forskningschef kan materialet även användas för forskning. Kontakta oss på info@arbetetsmuseum.se om du har frågor om eventuella personuppgifter vi har om dig i vårt arkiv.
  1. Deltagarregister: arrangemang med Arbetets museum som arrangör I samband med konferenser, kurser, programaktiviteter och liknande arrangemang som Arbetets museum arrangerar samlar vi in uppgifter om anmälda deltagares namn, kontaktuppgifter och organisationstillhörighet. Det gör vi för att genomföra arrangemangen och hålla deltagare uppdaterade med information. Personuppgifterna sparas i deltagarregister för utskick inför kommande arrangemang och används inte i andra syften. Deltagarlistor som innehåller namn och din organisation publiceras i vissa fall. Vi fotograferar även under våra arrangemang för användning på bland annat vår webb. Om du inte längre vill finnas med i deltagarregister eller vill att publicerade foton eller andra personuppgifter tas bort kan du meddela det genom att kontakta oss på info@arbetetsmuseum.se.
  1. Kontaktregister: utskick till bland annat arbetslivsmuseer och skolor För att kunna skicka ut information om utställningar, om konferens- eller butikserbjudanden, och om olika aktiviteter som museet arrangerar har vi register över uppgifter om bland annat arbetslivsmuseer, liksom grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar. Registret innehåller adresser som vi själva samlat in, men även köpta adresser. Registret innehåller namn och kontaktuppgifter till organisationen samt eventuell kontaktperson. Det används inte i andra syften. Om du inte längre vill finnas med i vårt register gällande nyhetsbrev till arbetslivsmuseer respektive skolutskick kan du meddela det genom att kontakta oss på info@arbetetsmuseum.se.
  1. Kundregister: kommersiella verksamheter Arbetets museum har kundregister för butikskunder där vi samlar in uppgifter om våra kunders namn, telefonnummer, postadress och mejladress. De personer som förekommer i detta register har själva anmält sitt intresse till vår kundklubb. Syftet med att vi samlar in och behandlar dessa personuppgifter är att vi ska kunna skicka ut erbjudanden och inbjudningar från butiken. Om du inte längre vill finnas med i vårt kundregister för kundklubben kan du meddela det genom att kontakta info@arbetetsmuseum.se.

    Vi har även ett kundregister för vår kommersiella konferensverksamhet som innehåller uppgifter om organisationen samt eventuell kontaktpersons telefonnummer och mejladress. I registret ingår kunder som bokat konferens hos oss. Syftet med att samla in och behandla personuppgifterna är dels att kunna administrera bokningen och genomförandet av konferensen, dels att ha underlag för att kunna fakturera kunden.

Rätt till sparade uppgifter

Du har enligt GDPR rätt att ta del av de personuppgifter Arbetets museum sparat och behandlar om dig. Du har också rätt att rätta, begränsa behandlingen eller begära radering av personuppgifterna. Kontakta i så fall info@arbetetsmuseum.se. För mer information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen GDPR se: www.datainspektionen.se.