För första gången har urvalet av bilder till galleriet på EWK-museet genomförts via EWK-databasen. Detta har skett i samband med valet till utställningen ”Om jag finge välja” som öppnade på Arbetets museum idag. Så här berättar Lars-Olof Johansson, ordförande i EWK-sällskapet,  om hans reflektioner kring EWK, kring satiren och till hans tankar om vidare samarbeten mellan Sällskapet och EWK-museet:

”Jag såg en teckning av honom redan som tioåring, i början av 1960-talet. Bilden föreställde Gunnar Sträng som satt på en skattkista med skördeskadeskyddspengarna. Teckningen berörde och skapade diskussioner, även i vårt hem. Att till och med en tioåring upplevde bilden så starkt visar vilken betydelse EWK hade för samhällsdebatten. Många teckningar i EWK-museets bildarkiv är odaterade och saknar uppgift om sammanhang och ibland även namn på personer. Det skulle vara intressant att få lite mer information kring de teckningar som finns, inte minst från RLF-tidningen och i andra sammanhang.”

Till utställningen Om jag finge välja…

Till EWK-databasen